viernes, julio 12, 2024
spot_img
InicioCicles formatiusCFGM EmergènciesServei d'assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

Servei d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

 L’Institut Moisès Broggi ofereix:

 • Servei personalitzat del procés de reconeixement acadèmic d’aprenentatges adquirits de la família de Sanitat CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries

 • Objectiu: ajudar a les persones adultes a millorar la seva qualificació

 • S’adreça a les persones amb experiència laboral de l’àmbit del trasllat sanitarique vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb el cicle formatiu d’ Emergències sanitàries

Aquest curs 2018-2019, l’Institut Moisès Broggi ofereix novament el servei d’assessorament i reconeixement per a la família de Sanitat . Concretament pel cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències Sanitàries

Per a més informació contacteu al 93 436 89 03 i demaneu per laComissió d’Assessorament i Reconeixement)

ASSESSORAMENT

El Servei d’Assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir millorar la qualificació professional. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional de Sanitat.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Al final, l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme. Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris

Persones que tenen experiència en l’àmbit del trasllat sanitari, amb experiència laboral i formació prèvia, que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-la.

Import del servei d’assessorament

60 €

Sol·licituds i Inscripcions

El termini de presentació de sol·licituds va des del  24 d’octubre de 2018 al 09 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Es presenten a la Secretaria del Centre en el següent horari d’atenció al públic:

 • Matins: de dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h
 • Tardes: dilluns i dimecres de 17.00h a 19.00h

Llistes admesos

Acabat el procés d’inscripció es publicarà la llista els dies:

 • Llista provisional: 12 de novembre de 2018
 • Llista definitiva: 16 de novembre de 2018

Sessió informativa

El dimecres 21 de novembre de 2018, a les 14.30h es convocarà a tots els admesos en el procés d’assessorament a una reunió informativa del procésal’aula magna de l’Institut Moisès Broggi. En aquesta reunió s’explicarà el procediment i el tipus de documentació que cal anar preparant.

Procediment d’Assessorament

Les assessores es posaran en contacte amb les persones inscrites a través del correu electrònic (cal facilitar un correu que consulteu regularment i que estigui actiu) per concretar les dates de reunió.

L’assessora és el vostre referent durant tot el procediment. Totes les gestions es faran a través d’elles.

Documentació

 • Full de sol·licitud, que facilita la secretaria del centre, amb les dades personals i la família professional escollida

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per la seva verificació

 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si s’escau. Original i còpia

 • Resguard de pagament del preu establert (60 euros)

Un cop obtingut l’informe d’assessorament es podrà sol·licitar el servei de reconeixement.

RECONEIXEMENT

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que, amb experiència en l’àmbit de trasllat sanitari, vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits de l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb cicle formatiu d’emergències sanitàries.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • Haver complert 18 anys

 • Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector

 • Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el Servei d’Assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol

Import del servei d’assessorament

18 € per UF

Documentació

 • Full de sol·licitud, que facilita la secretaria del centre, amb les dades personals i la família professional escollida

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per la seva verificació

 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si s’escau. Original i còpia

 • Resguard de pagament del preu establert (18 euros per UF)

Calendari

Arxiu adjunt (pdf)

ARTICLES RELACIONATS

ALTRES ENTRADES