Consell Escolar

Una vegada finalitzat el procés  d’elecció dels nous membres del Consell Escolar, us informen que els nous representants són:

  • Sector Alumnat:  Romain Harion, Xavier Poza León i Alejandro Aurioles.
  • Sector Famílies: Manuel Fco. Ginart Serrano, Teresa Monleón, Pilar Janer  i Pere Puig Alenyà.
  • Sector Professorat: Ana Díaz Albors, David Arnaiz Pérez, Mònica Tordera Aleman, Anna Darnaculleta Esteve, Francesca García i Francesca Pacheco Nogués.
  • Sector Junta directiva: José Manuel Celorio Prieto (director), Sandra Díaz Torres(secretària)  i David Alonso Asensio (cap d’estudis).
  • Sector PAS: Margarita Iglesias Esteban.
  • Representant ajuntament: Mireia Mestre Campí.

J.M. Celorio

President del Consell Escolar

Institut Moisès Broggi

Barcelona 2015

Share