Batxillerat

Actualitzarem la informació sobre preinscripcions i matrícula des d’aquest aquest enllaç i sobre dates de portes obertes i proves en aquest altre.

El nostre centre ofereix els següents estudis de batxillerat:

Als enllaços anteriors podeu obtenir informació sobre el currículum  i sobre les matèries de modalitat, sortides acadèmiques i professionals, etc…

Amb aquest pdf podreu conèixer el currículum actual de totes les modalitats.

En aquest vídeo actualitzem informació sobre el nostre centre i sobre el batxillerat al Broggi.

Batxillerat

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària o altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen ser admeses per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat.

 També l’han de presentar les persones que volen accedir al Batxillerat de la modalitat d’Arts i les que cursen o han cursat un cicle formatiu i volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat, encara que s’imparteixi en el centre o l’aula on estan matriculades.

El Batxillerat Científico-tecnològic respon a les demandes més directes de la societat, tant pel que fa a les clàssiques: Medicina, Arquitectura, Enginyeria Industrial…

com a les de futur: Ciències Ambientals, Enginyeria de Materials…

Al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials treballem per ajudar l’alumnat a plantejar un conjunt coherent de problemes i a cercar solucions d’una manera comprensiva i crítica.

Informació sobre les PAU

Per últim, també podeu visitar aquest article amb vídeos dels nostres exalumnes.