Mediació

Programa de convivència i mediació escolar.

El programa de convivència i mediació escolar vol formar relacions positives i resoldre d’una forma pacífica els conflictes en el si del nostre centre escolar.

El departament d’orientació educativa coordina aquest programa i s’encarrega que tots aquells conflictes que sorgeixen en la vida diària del centre es resolguin amb aquesta mesura. Disposem de mediadors dins la comunitat de professors i d’alumnat, i quan hi ha un conflicte a resoldre, un professor i un alumne, ambdós mediadors, s’encarreguen de portar a terme la mediació amb aquells membres de la comunitat educativa que tenen un conflicte determinat.

Al vestíbul del centre hi ha un plafó reservat a la mediació escolar en el qual es pot consultar quins són els mediadors i mediadores que enguany s’encarregaran de resoldre  aquells conflictes que vagin sorgint en el nostre centre.