Beques i ajuts

A continuació us informem de la convocatòria de beques i ajuts pel Curs 2020-21.

1. BEQUES i AJUTS DE L’ESTUDI DE CARÀCTER GENERAL i DE MOBILITAT

Alumnat destinatari: Alumnat de Batxillerat i de cicles formatius (grau mitjà i superior)

Termini de sol·licitud/ tramesa formulari per Internet: fins el 30 de setembre de 2020.

Procediment de sol·licitud:

  • Cal accedir a la seu electrònica del Ministerio de Educación (Madrid).
  • Ho podreu fer a través del web del Departament d’ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/ 
  • Marqueu l’enllaç de beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris i superiors (no universitaris) .
  • Cal fer tot el procés i imprimir el resguard / justificació de l’enviament de la sol·licitud (MOLT IMPORTANT!), ja que s’haurà de presentar a la Secretaria del centre amb la documentació complementària.
  • Cal que passeu per la Secretaria a recollir full informatiu de la documentació.

2. BEQUES i AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

Alumnat destinatari: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.

Termini de sol·licitud/ tramesa segon període: del 7 al 20 de setembre.

Trobareu la informació a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona   http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

3. BEQUES i AJUTS ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA SUPORT EDUCATIU (NEE)

Termini de sol·licitud/ tramesa formulari per Internet: fins el 30  de setembre de 2020.

– Ho podreu fer a través del web del Departament d’ensenyament:    http://web.gencat.cat/ca/temes/educacio/

• A l’apartat de beques no universitàries, marqueu l’enllaç d’ Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.