Departament de visual i plàstica

El departament de visual i plàstica organitza diverses matèries i projectes tant a l’ESO com al batxillerat.

Matèries

ESO

 • Projecte de 1r d’ESO.Projecte de treball en que participen diferents departaments de l’institut col.laborativament. Les matèries participants en el projecte treballen durant un dia a la setmana d’una manera coordinada.
  • Català
  • Història
  • Visual i plàstica
  • Puntualment també col.labora el departament de matemàtiques.
 • Projecte de 2n d’ESO.
  • Català
  • Castellà
  • Música
  • Puntualment també col.labora el departament de visual i plàstica.
 • Projecte de 3r d’ESO.
  • Experimentals
  • Tecnologia
  • Visual i Plàstica
  • Puntualment també col.labora el departament de matemàtiques.

BATXILLERAT D’ARTS

Activitats, projectes i col.laboracions

Treballem amb diferents institucions destacades del món de l’art a la ciutat de Barcelona: Fundació Miró, MACBA, A bao a qu, Col.legi de llicenciats en BBAA

Fulletons informatius sobre els nostres estudis:

Visita el nostre web per conèixer més coses del Batxillerat d’Arts (sortides professionals…)

Documents