Teoria del Coneixement

Teoria del Coneixement, o TdC, és una matèria dissenyada per despertar l’enginy i l’esperit crític de l’alumne. És una matèria troncal considerada part del nucli de l’IB. En el sistema LOMLOE, queda convalidada la matèria de filosofia, tot i que els continguts i la manera de fer les classes siguin substancialment diferents.

Les matèries de l’IB estan en un constant procés de renovació: es busca sempre millorar els plans d’estudis per alinear els valors IB amb la realitat actual. L’últim canvi important de la matèria, que es va dur a terme al 2019 i es va posar en marxa a la promoció 2020-2022, va comportar una manera completament diferent d’entendre el currículum.

En el currículum actual, les unitats de TdC estan distribuïdes de la següent manera:

 1. El coneixement i l’actor de coneixement

2. Temes opcionals (dos a triar pel centre)

  • Coneixement i Tecnologia
  • Coneixement i Llenguatge
  • Coneixement i Política
  • Coneixement i Religió
  • Coneixement i Societats Indígenes

3. Àrees del Coneixement (obligatori cursar els 5)

  • Història
  • Ciències Humanes
  • Ciències Naturals
  • Les Arts
  • Matemàtiques

Tot i que sembli un pla d’estudis molt lineal, totes les unitats s’interconnecten, creant una xarxa de temari que fa que la dinàmica de classe normalment no estigui construïda sobre una premisa, sino sobre el debat que sorgeix d’afirmacions, preguntes o lectures.

Les avaluacions de TdC es fan seguint la mateixa pauta d’avaluació interna i externa que tenen la resta de matèries, però tant el format com les puntuacions varien:

Per l’avaluació interna, l’alumne ha de presentar una exposició a la classe a partir d’una pregunta de coneixement i tres objectes propis que estiguin relacionats amb la pregunta. Per l’avaluació externa, l’alumne haurà de presentar un assaig de 1600 paraules a partir d’uns títols prescrits per l’IBO.