Departament de llengües romàniques

El nostre departament imparteix les matèries de català , castellà i clàssiques.

La matèria de català s’imparteix:

ESO

Matèries comunes

  • Llengua Catalana i Literatura

S’imparteix a tots els cursos de l’ESO, de 1r a 4t.

Matèries optatives

Batxillerat

  • Llengua Catalana i Literatura

Matèria comuna que s’imparteix a primer i segon de batxillerat.

La matèria de castellà s’imparteix:

ESO

Materias comunes

  • Lengua Castellana y Literatura.  Obligatoria para todos los cursos de ESO, de primero a cuarto.

Materias optativas

Bachillerato

  • Lengua Castellana y Literatura. Materia común en primero y segundo de bachillerato.
  • Literatura. Materia de modalidad para el bachillerato de humanidades y ciencias sociales.  Se imparte en segundo curso.

Nuestros blogs