POT19 Emergències Sanitàries

Informació POT19

A partir d’avui, dia 25 de novembre, surt publicada la llista provisional d’exclosos i admesos.

A partir del dia 26 de novembre fins al 10 de desembre, s’obre el període de reclamacions a la llista provisional de persones admeses i excloses i presentació de la documentació sol·licitada.

Els aspirants tenen accés a la llista d’admesos i exclosos i les qualificacions provisionals i definitives través de l’enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/consulta-resultats/

Share