POT19-20 Emergències Sanitàries

Informació POT19-20

En relació al Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d’Emergència 1, la Secretaria General del Departament ha establert la “Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2” i fins a nou avís, queden suspeses les proves d’obtenció de títols d’FP.


Per a més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

Share