Projecte de 1r d’ESO

Qui sóc? Com ets? On som?

(Per saber més sobre el procés de treball d’aquest projecte podeu consultar les entrades següents)

Resum del projecte

 • Nom: Qui sóc? Com ets? On som?
 • Alumnat: 1r d’ESO (60 persones)
 • Agrupaments: grups d’aula/de sessió
  • 3 grups de 20 alumnes, amb 1 professor/a cadascun
  • 1 grup de 60 alumnes, amb 3 professors alhora
  • (altres agrupaments entremitjos)

 • Equips de treball

  • Grups cooperatius de 4 alumnes
  • Feines per parelles
  • Treballs individual a la Llibreta de Projecte i en d’altres situacions.
 • Horari per l’alumne: 4 hores setmanals durant tot el curs.

 • Matèries troncals: Plàstica, Socials, Català.

 • Matèries satèl·lit: Ciències Naturals, Matemàtiques i Tutoria

 • Professorat: Celso P., Montse E. i Aleix C.

 • Temàtica, centres d’interès

  • 1r trimestre: EL RETRAT, les persones (Qui sóc? Com som?)
  • 2n trimestre: L’INSTITUT, l’espai interior (Què és un institut? Com és el nostre institut?)
  • 3r trimestre: L’ENTORN, l’espai exterior (Què és l’entorn? Com són els nostres barris?)
 • Valors, eines d’aprenentatge

  • Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula, capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa.
  • Compromís: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta. Reforç a les tutories.
  • Tècniques de treball: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques. Capacitat de fer-se preguntes, tècniques d’expressió oral i escrita, bon nivell de “productivitat”.
 • Objectius

  • Abordar aspectes claus de l’art a través d’un enfocament experimental.
  • Reforçar la perspectiva històrica de la realitat, l’enclavament del nostre present en una línia de temps col·lectiva.
  • Comunicar idees, sentiments, opinions i emocions utilitzant l’art i la llengua com a mitjans d’expressió.
  • Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per conèixer i aprendre, contribuint a incrementar les competències comunicatives i expressives de totes i tots.
  • Obrir la mirada dels alumnes vers les obres d’art contemporani, despullant-la, en la mesura del possible, de qualsevol mena de prejudicis (estètics, culturals, socials, etc.).
  • Millorar l’expressió oral, escrita i visual i plàstica.
 • Avaluació

Cada trimestre hi ha una qualificació específica del projecte tenint especialment en compte els següents punts:

  • 40% presentació oral (final de cada trimestre)
  • 30% productes (activitats de cada matèria i conjuntes)
  • 30% seguiment del procés (respecte, compromís i “productivitat”)

A part d’aquesta nota, el treball realitzat en el projecte també repercuteix en la qualificació trimestral de Plàstica, Socials i Català.

No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.

 • Productes realitzats per trimestres

Des de cada matèria es realitzen 2 o 3 tasques concretes per trimestre, relacionades entre elles i amb el centre d’interès proposat. Alguns exemples:

  • Plàstica: Galeria de retrats i MUPI (Museu Pitit).
  • Socials: Història familiar, Mobile History Map, Mapes en fang.
  • Català: Autobiografia, Els plans d’estudi del Broggi i MUPI (Museu Pitit).
 • Exposició oral final de trimestre

Cada final de trimestre realitzem plegats una presentació de la feina feta. Hi dediquem una o dues sessions de treball, amb la participació dels 60 alumnes del nivell (alternança en els rols d’actors i de públic) i del seu professorat.

El contingut de la presentació ve a ser una “macedònia” de les diferents activitats realitzades durant el trimestre al voltant del centre d’interès proposat amb el suport d’una presentació digital. Insistim especialment en el treball de l’expressió oral, així com en la resta de destreses necessàries per a parlar en públic.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.