Gestió Empresarial

L’assignatura Gestió Empresarial té com a objectiu per als alumnes desenvolupar els coneixements i la comprensió necessaris de les teories de gestió empresarial, així com també la seva capacitat d’aplicar diverses eines i tècniques. El curs promou l’apreciació de preocupacions ètiques, tant en l’entorn local com mundial, i es busca el desenvolupament d’habilitats relacionades amb l’entorn empresarial.

Es cobreixen les característiques fonamentals de l’organització i l’entorn empresarial, a més de les funcions de l’empresa; operacions, gestió de recursos humans, finances i comptabilitat i màrqueting. Els vincles entre aquests temes són un element essencial del curs, a través dels sis conceptes en què es basa l’assignatura (canvi, cultura, ètica, globalització, innovació i estratègia). Els 5 temes es divideixen en els dos cursos per tal que els alumnes puguin aprofundir en aquests, i durant les explicacions es presenten casos reals per exemplificar la teoria.

Objectius generals del curs:

  1. Promoure una visió holística del món dels negocis.
  2. Donar a l’alumne les eines per exercir el pensament crític i estratègic en relació amb el comportament dels individus i les organitzacions.
  3. Promoure la importància d’explorar els temes empresarials des de diferents perspectives culturals.
  4. Capacitar l’alumne per apreciar la naturalesa i la importància del canvi en els contextos local, regional i mundial.
  5. Promoure la presa de consciència de la importància dels factors ambientals, socials i ètics que intervenen en les accions de els individus i les organitzacions.
  6. Desenvolupar una comprensió de la importància de la innovació en un entorn empresarial.