Estudis i sortides professionals

Estudis i sortides professionals després de fer Batxillerat d’Arts.
El Batxillerat d’Arts prepara a l’alumnat per fer molts estudis superiors, alguns d’ells no relacionats directament amb el món de l’art i el disseny  com ara pedagogia, logopèdia, magisteri, etc… no obstant, en aquest article intentarem orientar principalment els alumnes que vulguin continuar la seva formació dintre del món gràfic i artístic.

Estudis posteriors

 • CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

A les escoles d’art – 2 anys – Prova d’accés en alguns casos.  Accés a les famílies i als cicles

 • CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Als instituts – 2 anys  –  Accés a les famílies i als cicles

 •  GRAUS UNIVERSITARIS

A les Universitats – 4 anys – Accés amb les PAU.  Tots els graus universitaris

 •  ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
 1. A les Escoles Superiors d’Art – 4 anys – prova d’accés.
 2. Graduats superiors en Disseny, Art dramàtic, Música, Dansa,
 3. Conservació i restauració de bens.

Les Proves d’Accés a la Universitat

FASE OBLIGATÒRIA – 10 punts

Pràctiques d’edició amb vídeo digital del projecte CINEMA en CURS
 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Llengua Anglesa
 • Història d’Espanya
 • Fonaments de les Arts

FASE ESPECÍFICA optativa – 4 punts

 • 3 matèries com a màxim (2 puntuaran segons ponderació). Aquesta nota únicament serviria per entrar a la universitat en dels cursos següents. A partir de llavors la nota de l’alumne serà la de la fase obligatòria.

NOTA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

 • 60% Batxillerat + 40% PAU f.obligatòria = Nota + PAU f.específica

 Per saber més: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/

NOTES DE TALL 2019
Ponderacions de les carreres universitàries a Catalunya (2020)

Orientació

Al nostre centre treballem l’orientació de l’alumnat de diferents maneres:

 • Sessions de tutoria
 • Xerrada d’ex-alumnes
 • Tutories individualitzades
 • Visites al Saló de l’Ensenyament

També recomanem mirar els recursos al web del Departament d’Educació i altres portals així com visites individuals a escola i universitats.