Estudis i sortides professionals

Estudis i sortides professionals després de fer Batxillerat d’Arts.
El Batxillerat d’Arts prepara a l’alumnat per fer molts estudis superiors, alguns d’ells no relacionats directament amb el món de l’art i el disseny  com ara pedagogia, logopèdia, magisteri, etc… no obstant, en aquest article intentarem orientar principalment els alumnes que vulguin continuar la seva formació dintre del món gràfic i artístic.

Orientacions generals

Els estudis superiors als que s’accedeix des del batxillerat es divideixen bàsicament en tres categories:

 • Cicles formatius de grau superior
 •  Estudis universitaris (graus i màsters)
 •  Ensenyaments de règim especial: art, música, dansa i teatre  (en vies de modificaciódonat que estudis que fins ara eren considerats graus passaran a ser de règim especial)

Alguns dels estudis que es poden cursar estan disponibles com a cicles formatius de grau superior i com a graus universitaris per la qual cosa us recomanem que estudieu bé el currículum de cada estudi per valorar la formació teòrica i pràctica que ofereix cada titulació.

Cicles formatius de grau superior

A continuació farem un llistat per famílies dels estudis més importants.

 • Disseny gràfic. Proporciona els coneixements necessaris per identificar els fonaments teòrics, tècnics i pràctics de l’autoedició i el disseny gràfic, i per dominar els sistemes propis i els coneixements dels àmbits gràfics. Capacita, també, per seleccionar en cada cas els mètodes de treball més adients per crear un projecte gràfic..

  Pràctiques de Cinema en Curs

 • Il.lustració. Proporciona a l’alumnat uns coneixements professionals que possibiliten l’anàlisi, la síntesi i el domini del llenguatge gràfic, dins els camps específics de la il.lustració.
 • Gràfica-publicitària. Proporciona els coneixements necessaris per formar professionals que siguin capaços de dissenyar un producte que esdevingui nexe d’unió entre un bé o servei i els seus destinataris, a més d’incorporar el punt de vista creatiu i artístic a altres sectors.
 • Disseny d’interiors. Capacita per analitzar i desenvolupar els projectes d’obres de decoració, valorar en cada treball els aspectes plàstics, artístics, tècnics, organitzatius i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració.

Altres estudis relacionats amb aquests son: aparadorisme, arquitectura efímera…

 • Disseny Industrial. Capacita per elaborar models com a proposta referencial de disseny d’un projecte o una idea, i per participar en la determinació de les propietats formals dels objectes i en la verificació de la seva viabilitat.
 • Animació tradicional/Animació 3-D. L‘animació ha esdevingut un dels camps amb més creixements des de l’aplicació de les imatges digitals al camp del cinema i la televisió
 • Fotografia. Especialització en fotografia artística, fotografia industrial, fotografia de moda i fotografia periodística
 • Imatge i so. Especialització en edició de vídeo, il.luminació i enregistrament de so.
 • Escola de Teatre. Especialització en direcció, guió, direcció artística, escenografia…
 • Estilisme i modelisme. Capacita per dissenyar i crear peces i col.leccions d’indumentària, emprar els sistemes de creació i elaboració de productes, tant pel que fa a les tendències com a les aplicacions tècniques, i distingir les característiques pròpies del món de la moda (senyor/a, joves, infants, complements i llar).

Estudis universitaris

(directament relacionats amb el nostre batxillerat)

 • Arts i disseny. Semblants als estudis de grau superior del mateix nom.
 • Disseny. Semblant als estudis de grau superior del mateix nom.
 • Interiorisme. Capacita per analitzar i desenvolupar els projectes d’obres de decoració, valorar en cada treball els aspectes plàstics, artístics, tècnics, organitzatius i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració.
 • Publicitat i relacions públiques. Especialista en creació publicitària.
 • Comunicació Audiovisual. Especialista en creació de continguts audiovisuals pel món de la televisió, el cinema, la ràdio e internet.
 • Imatge. Estudis semblants a comunicació audiovisual però des d’una vessant més pràctica.
 • Belles Arts. El mon de l’art més tradicional.
 • Multimèdia. Les aplicacions infogràfiques en el món dels continguts audiovisuals.

Altres estudis universitaris als que podeu accedir

Estudis universitaris no relacionats directament amb el batxillerat d’arts però als quals es pot accedir amb el títol de batxiller. En realitat, des del curs 2010-11, amb la introducció de les proves específiques no obligatòries de les PAU, les universitats ponderen algunes matèries de modalitat per sobre d’altres. Això facilita que qualsevol batxiller pugui accedir a qualsevol grau universitari, però si no ha cursat les matèries ponderades per la universitat a la que vol accedir obtindrà una nota de tall considerablement més baixa que un altre que ho hagi fet. És molt important  triar correctament  les matèries de modalitat que preparen millor pels estudis que es volen fer.

Entre d’altres estudis de grau als que el nostre batxillerat tradicionalment ha donat accés tenim:

 • Aviació comercial.
 • Dret.
 • Història.
 • Periodisme.
 • Filosofia.
 • Relacions laborals.
 • Mestre.
 •  Prevenció i seguretat integral.
 •  Treball social.
 • Turisme.
 • Pedagogia.
Share