Cap d’estudis

Funcions principals de la cap d’estudis:

  • Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre (entre aquestes
    Oficina de la Cap d’estudis

    estan les sortides acadèmiques fora del centre).

  • Coordinació de les activitats escolars reglades.
  • Coordinació amb els serveis educatius.
  • Substitució del director en cas d’absència.
  • Coordinació de les reunions d’avaluació (la més important d’aquestes seria la reunió d’avaluació final per promocionar a final de l’ESO, el batxillerat i els Cicles).
  • Coordinació de l’acció tutorial.