Projectes de 4t d’ESO

Els projectes de 4t d’ ESO s’organitzen dins la franja de matèries optatives específiques.

A diferència dels projectes de 1r, 2n, i 3r comuns a tot a l’alumnat, a 4t d’ESO l’alumne tria el projecte que vol cursar segons els seus interessos.

(Per saber més sobre el procés de treball d’aquests projectes podeu consultar les entrades següents)

Oferim 4 projectes, dos de caire més científic i dos de caire humanístic-artístic:

CONSTRUÏM UN MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS VIRTUAL

És un projecte de l’àmbit de les ciències naturals. Aprofundirem en alguns aspectes de la geologia i la biologia, per preparar els contingut més apropiats per un museu virtual. Tractarem l’origen de la Terra, la història geològica, els fòssils i els minerals, la dinàmica terrestre, l’ecologia i el medi ambient, la teoria cel·lular, la genètica, la biotecnologia i l’evolució. L’objectiu del projecte és presentar la ciència de forma atractiva, apropant-la el màxim a la nostra realitat quotidiana, posant-la en un aparador virtual que desperti la curiositat dels possibles visitants i que els sorprengui.

EN RESIDÈNCIA

Aquest és un programa que vol vincular accions educatives i culturals. En concret, vol acostar l’art contemporani als joves i facilitar que passin de ser purs consumidors, “visitants” d’activitats o exposicions culturals, a “ciutadans actius”, participants en processos artístics. Per aconseguir-ho aquest programa compta amb la figura d’un artista contemporani que durant tot el curs, treballarà conjuntament amb les estudiants en un procés creatiu, combinant sortides a exposicions, reflexions i creacions.

Els altres projectes són:

  • BROGGSMÈTICS
  • ARTS ESCÈNIQUES

 Les matèries optatives tenen una càrrega horaria de 3 hores setmanals. L’alumne cursa 3 matèries optatives específiques (9 hores) .

L’avaluació dels projectes es farà dins de cada matèria amb els criteris que es detallen en la programació de cada projecte. A final de curs l’alumnat haurà de presentar una memòria escrita d’un dels tres projectes. La memòria i el conjunt d’activitats, exposicions orals…del projecte, equivaldrà a la nota del projecte de recerca de 4t d’ESO.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.