Projecte de 2n d’ESO

Resum del projecte

 • Nom: Creació audiovisual i escènica
 • Matèries: Llengua catalana i Literatura, Llengua castellana i Literatura, Música, Visual i Plàstica.
 • Horari: 4 hores setmanals, distribuïdes en dos blocs de 2h.
 • Agrupaments: 3 grups de 20 alumnes / un professor per grup (en alguna sessió puntual, s’agrupen els 60 alumnes amb tres professors alhora).

Temàtica

El projecte de 2n d’ESO vincula continguts dels àmbits lingüístic i artístic, i treballa l’expressió artística a través del cinema i les arts escèniques. L’alumnat es distribueix en tres grups: un grup de Creació audiovisual i dos grups de Creació escènica.

El projecte de Creació audiovisual forma part de Cinema en curs, programa de pedagogia del cinema a escoles i instituts. Fent cinema s’aprèn a mirar amb atenció, a compartir decisions i a explicar les tries pròpies, a treballar en equip, a assumir tasques i responsabilitats; es desenvolupa la creativitat i la sensibilitat vers l’entorn proper. Al llarg del curs, l’alumnat desenvoluparà diverses pràctiques cinematogràfiques i fotogràfiques, i veuran molts visionats. Puntualment, comptarem també amb la col·laboració de fotògrafs i/o cineastes professionals.

En els projectes de Creació escènica, l’alumnat experimentarà diversos llenguatges d’expressió corporal i musical, així com la creació dramatúrgica. L’objectiu del projecte serà crear i representar un espectacle de dansa o de teatre, segons el cas, a partir de les seves propostes. L’alumnat tindrà l’oportunitat de participar activament en el procés creatiu, i de transformar les idees en acció, tot desenvolupant la confiança, la creativitat i la capacitat de treballar de forma col·laborativa. La diferència entre un grup escènic i l’altre és que un grup se centra més en la dansa contemporània i la performance, i participa en el programa En Residència, mentre que l’altre se centra en el teatre i rep la col·laboració de la Sala Beckett.

Objectius generals

 • Afavorir el valor de l’argumentació i la creativitat.
 • Afavorir la responsabilitat, la perseverança, l’autoexigència i l’autonomia de l’alumnat.
 • Respectar els companys en situacions d’aprenentatge col·laboratiu.
 • Reforçar el compromís personal i les habilitats interpersonals en les interaccions amb els altres.
 • Valorar el propi treball i el dels companys.
 • Explicar el procés de treball que s’ha seguit i la creació artística realitzada.
 • Produir textos adequats, coherents, cohesionats i amb correcció lingüística.

Avaluació

L’avaluació del projecte té en compte el seguiment del procés, les creacions realitzades per l’alumnat, la presentació oral del procés creatiu seguiti i la reflexió escrita sobre l’evolució del propi l’aprenentatge. A l’hora de determinar una qualificació final, tots els components d’avaluació tenen el mateix pes.

La qualificació del projecte és el total de la qualificació d’àmbit artístic (matèria de Música) i del Treball de síntesi.

Creacions finals i institucions col·laboradores

 • Creació audiovisual: peça audiovisual de no ficció. Institució col·laboradora: A Bao A Qu (Cinema en Curs).
 • Creació escènica (En Residència): peça de dansa contemporània. Institució col·laboradora: La Poderosa.
 • Creació escènica (Sala Beckett): obra de teatre jove. Institució col·laboradora: Sala Beckett.
Podeu seguir l’evolució del projecte visitant aquestes entrades.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.