CFGM Emergències Sanitàries

CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries

Què oferim?

Tècniques d’emergències extrahospitalàries actualitzades
Pràctiques a empreses d’ambulàncies:
SEM, Ambulàncies CONDAL, Ambulàncies DOMINGO, Ambulàncies
LÁZARO i TSC

Què estudiaràs?

Duració: 2000 hores en dos cursos acadèmics (format presencial)

Mòduls:

 • M1 Manteniment mecànic preventiu del vehicle
 • M2 Logística sanitària en emergències
 • M3 Dotació sanitària del vehicle
 • M4 Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència
 • M5 Assistència sanitària especial en situacions d’emergència
 • M6 Evacuació i trasllat de pacients
 • M7 Suport psicològic en situacions d’emergència
 • M8 Plans d’emergència i dispositius de riscs previsibles
 • M9 Teleemergències
 • M10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • M11 Formació i orientació laboral
 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora
 • M13 Anglès tècnic
 • M14 Síntesi
 • M15 Formació en centres de treball

De què treballaràs?

Tècnic en transport sanitari
Tècnic d’emergències sanitàries
Operador de centres de coordinació d’urgència i emergència

On treballaràs?

En empreses d’ambulàncies, centres de teleassistència, centres de
coordinació d’urgències i emergències sanitàries.

Accés a altres estudis

Amb Prova d’Accés a Grau Superior s’accedeix a:

 • CFGS Anatomia patològica
 • CFGS Audiopròtesis
 • CFGS Dietètica
 • CFGS Documentació sanitària
 • CFGS Higiene bucodental
 • CFGS Imatge per al diagnòstic
 • CFGS Laboratori de diagnòstic clínic
 • CFGS Òrtesis i pròtesis
 • CFGS Pròtesis dental
 • CFGS Radioteràpia
 • CFGS ID

Requisits d’accés

Graduat en ESO
Prova d’accés a Grau Mitjà
Títol equivalent a Graduat en ESO

 Fulletons informatius