jueves, mayo 30, 2024
spot_img
InicioDepartamentsEstrangeresUna reflexió de les alumnes del master de la UPF que aquestes...

Una reflexió de les alumnes del master de la UPF que aquestes setmanes ens acompanyen

Les alumnes del master de pedagogia de la UPF (especialitat d’anglès) van assistir a les presentacions de 4t d’ESO (projecte de biologia). Han fet una reflexió escrita que compartim amb vosaltres:

Looking back briefly to our high school days, we do not remember dealing with our regular subjects through projects. For this reason, we considered this experience very interesting and inspiring. Firstly, we thought it was very interesting because we were able to experience how students were achieving the goals and the competences set for the main subject while they were using a foreign language. (Not easy at all). Moreover, we also found it very inspiring as it made us reflect on the possible variants of this type of project with the other subjects bearing in mind its positive results. This type of activity prompts students’ creativity and strengthens the relationship between the members of each group and makes them feel more confident when they speak in public in front of the rest of the class.

We would like to thank all the 4 ESO students and Ester and Ana for sharing this experience with us.

Xènia Masdeu i Marin Riudeubas

UPF trainee teachers specialty of English.

 Tenint present la nostra etapa en l’institut, no recordem aprendre ni treballar cap assignatura a través de projectes. Per això, vàrem trobar aquesta nova experiència molt interessant i inspiradora. Inspiradora perquè vàrem poder constatar com els alumnes assolien els coneixements i objectius establerts per la assignatura principal mentre utilitzaven una llengua estrangera (gens fàcil!). A més a més, també vàrem considerar que era una experiència molt inspiradora ja que ens va fer reflexionar sobre les possibles variants d’aquest tipus de projecte amb altres assignatures, tenint present els resultats positius de treballar a traves de projectes. Aquest tipus d’activitat ajuda a desenvolupar i potenciar la creativitat dels alumnes i enforteix el lligam entre els membres de cada grup i els fa sentir més segurs quan exposen davant la resta de la classe.

Ens agradaria molt agrair a tots els alumnes de 4rt d’ESO i a l’Ester i a l’Ana que hagin compartit aquesta experiència amb nosaltres.

Xènia Masdeu i Marina Riudeubas

Professores en pràctiques de la UPF de l’especialitat d’anglès.

Artículo anterior
Artículo siguiente
ARTICLES RELACIONATS

ALTRES ENTRADES