domingo, julio 21, 2024
spot_img
InicioInstitutUs presentem el pla de millora de la façana de l'institut

Us presentem el pla de millora de la façana de l’institut

Hem presentat al professorat del centre el nou pla de millora de la façana de l’institut. No es tracta únicament d’una millora estètica sinó que afecta a molts aspectes relacionats amb la docència. El pla està dissenyat per l’equip d’arquitectes de Biohabita! a partir d’enquestes i entrevistes que es van fer amb el professorat i alumnat.

S’intenta resoldre un munt de petits i grans problemes detectats que afecten al funcionament de la vida acadèmica del Broggi.

En aquest article destacarem alguns aspectes.

Problemàtiques detectades:

Ús

 • Les finestres es troben en molt mal estat de manteniment. Per exemple, moltes tenen les frontisses trencades i no permeten la seva obertura i per tant es dificulta la seva funcionalitat en quan a ventilació de les aules.
 • No es disposa de protecció solar-enfosquiment, fet que dificulta el desenvolupament d’algunes activitats dins de les aules (projeccions, etc.)
 • L’actual obertura batent de les finestres dificulta poder utilitzar l’ampit per col·locar-hi cap objecte.

Seguretat

 • El mal estat de manteniment d’algunes frontisses obliga a deixar-les tancades per evitar despreniments.
 • L’ampit de les finestres de 0,85 m d’alçada no compleix l’alçada mínima obligatòria per seguretat.

Tèrmica

 • La falta de protecció solar augmenta la radiació a l’interior de les aules, sobretot a les orientades a sud, fet que provoca una falta de confort tèrmic per excés de calor a l’estiu i primavera
 • Les finestres són d’alumini de secció senzilla i vidre simple, amb una elevada transmitància tèrmica i falta d’estanquitat, fet que provoca elevades pèrdues energètiques a l’hivern i manca de confort tèrmic de les persones usuàries.

Il·luminació natural

 • Degut a la necessitat d’espai s’han habilitant classes a la planta semisoterrani. Aquests nous espais d’aules disposen d’unes finestres de dimensions molt reduïdes, fet que no permet ni una correcta ventilació ni la il·luminació natural de l’aula.
 • Les finestres situades en aquesta planta estan protegides amb unes reixes que augmenten la dificultat del pas de llum natural cap a l’interior de les aules.

Acústica

 • L’elevada densitat de trànsit dels carrers circumdants i la falta d’estanquitat de les finestres de l’edifici fa que no s’aconsegueixi l’adequat aïllament acústic.
 • L’acondicionament acústic de les aules no és suficient per permetre un òptim desenvolupament de les activitats docents.

Estudis d’assolellament i control solar

S’han fet simulacions per valorar la correcta posició de les lames del model triat.

Els colors

Com veieu també s’ha un fet un estudi de colors basta per una banda en les tonalitats de l’Hospital de Sant Pau i per una altra en els colors del nostre logotip.

Esperem l’aprovació del pla per part de l’ajuntament i a partir d’aquí començarem a planificar les fases de realització en funció del nostre pressupost. Ja us informarem de tot plegat.

ARTICLES RELACIONATS

ALTRES ENTRADES