Articles recents

Portades de premsa i il·lustracions de condemna als atemptats del 17 d’agost
0

Portades de premsa i il·lustracions de condemna als atemptats del 17 d’agost

L’alumnat de 2n de Batxillerat Artístic dins la matèria de Cultura Audiovisual, comença el curs analitzant les portades de premsa de l’endemà dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. Després d’aquest anàlisis fan una proposta ficticia de noves portades i també dissenyen il·lustracions.

El treball s’inicia amb la reflexió, primer en gran grup, sobre la cobertura periodística del greu atemptat. Un diàleg amb diverses intervencions, i amb l’experiència pròpia de cada alumne sobre com va viure la trista notícia.

Després proposem analitzar, comentar, diferents portades publicades l’endemà dels atemptats. Aquests anàlisis els fem de manera formal i també des del punt de vista connotatiu. Un cop finalitzat aquest primer treball l’alumnat exposa davant els companys la tasca feta. L’activitat es realitza en petits grup de treball, 3 a 4 alumnes. Adjuntem algunes imatges dels comentaris:

  

 

 

Un cop feta l’exposició a classe, encomanem a l’alumnat a crear una portada per un diari fictici o bé fer una il·lustració com a mostra de condol per les víctimes.

Aquests són els resultats:

 

1. Dol després de l’atemptat. Autors: Andrea Torres, Mariona Rovira i Marta Vélez.

Aquesta portada, pretén transmetre el sentiment de dol comú dels ciutadans de tot arreu que malauradament pateixen aquesta situació. Dóna un missatge de pau i de repulsa absoluta tant dels atemptats de Catalunya com els actes violents arreu del món.

2. Not in my name. Autors: Jana Borja, Lídia Balagué i Júlia Guasch

L’objectiu del cartell és diferenciar els musulmans dels jihadistes. També hem buscat una xifra estimada de la quantitat de musulmans que hi ha al planeta i que són víctimes de les etiquetes i insults que reben injustament. Amb els colors que hem triat hem volgut fer veure que els musulmans no són “dolents” igual que s’associa amb el color vermell. La resta de colors contrasten i donen molta força.

 

3. España atacada por musulmanes. AIXÒ ÉS UNA PROVOCACIÓ. Autors: Adrián Camarós, Joan Noguer i Dani Muñoz

La nostra proposta (El Imperio) és una provocació intencionada, volíem donar una visió incorrecte del que per nosaltres significa el periodisme (no fa falta ser tan poc subtil per fer mal periodisme, el que hem tractat és una manipulació de la informació). El motiu pel qual hem decidit fer una portada que inciti a l’odi és per contrastar amb la resta de propostes que s’han fet a classe. Volíem generar polèmica, fer una portada irrespectuosa, reaccionària, racista, xenòfoba i que en general promulgui i faci apologia de la por, l’odi i la violència. Amb aquesta portada també volíem obrir el debat sobre “on estan els límits de la llibertat d’expressió?”
4. Barcelona no té por. Autors: Júlia Gusi, Samanta Fernandez, Gemma San Andrés i Paula Flor
El que nosaltres volíem aconseguir amb aquesta portada de diari era transmetre la notícia el més objectivament possible, sense faltar el respecte a les víctimes ni provocar pànic entre la gent. El títol, que transmet un missatge de suport i fortalesa, és gran i destaca amb el contrast dels colors, però a on ens porta primer la vista és a la fotografia, que se situa a la part de dalt. Tot i ser de l’atemptat, és neutral, ja que no mostra a cap víctima. A sota del títol es troben dues fotografies més d’un tamany més reduït i del mateix estil, acompanyades d’un subtítol amb un parell de dades de l’atemptat.

 

 

5. Sense por. Autors: Laia Martínez i Anna Solé

El que volíem amb aquest cartell era representar, a part de les víctimes de Barcelona, a totes les altres víctimes que hi ha hagut en d’altres atemptats. Ho hem fet d’una forma senzilla i no específica, tot fosc per mostrar el dol i al fons la bandera catalana per representar tan el dol com el suport cap a tothom.
6. Barcelona united. Autors: Louna Barbié, Arnau Salvador i Mariona Urgell
La nostra portada per la revista Time és d’una dona musulmana amb un hijab de la bandera Barcelonina. La intencionalitat és donar un missatge d’unitat dels ciutadans, i deslligar la religió musulmana amb els terroristes responsables de l’atac, per evitar la possible culpabilitat que poden rebre les persones d’aquesta religió. El color principal de la portada és el vermell, ja que a part de ser un dels tres colors de la bandera, és un color que impacte i ajuda a transmetre el missatge d’una manera forta i clara.

  

7.  No a la violència. Autors: Karolina Buineviciute, Duira Gamboa i Miquel Sierra

Per crear aquesta portada, el nostre grup va agafar com a referència la portada del diari Sport del dia 18 d’agost, que vam analitzar i creiem que és especialment respectuosa amb les víctimes, i en vam fer una altra que podria ser per algun dels dies de després dels atemptats. Les idees que van ser clau a l’hora d’elaborar la portada van ser incloure una fotografia de les mostres de suport per l’atemptat, crear un titular que unifiqués a Barcelona i sempre intentar ser subtil, respectuós i objectiu.
8. Ciutat de pau. Autors: Romà Cots, Oriol Cabús, Marcel Recasens
Nosaltres hem creat una portada per un diari fictici anomenat “El Dia”. En aquesta hi destaca el titular “Ciutat de Pau”, que incita al pacifisme davant del atacs jihadistes. La imatge de l’skyline nocturn de Barcelona també vol donar un missatge de calma.

El text situat a la part inferior esquerra consisteix en una breu explicació dels atacs i al seu costat es pot veure el recorregut que va fer la furgoneta travessant Les Rambles.

 

 

9. T’estimo Barcelona. Autors: Clàudia Alcalde, Anna Badia, Anna Muniesa

El nostre treball s’ha basat en un format molt més senzill, enfocat per a poder servir d’estampa en diversos elements. Hem utilitzat el Cobi, la famosa mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona ‘92, per representar la necessària unió dels barcelonins davant de l’atemptat. A part, com a figura central i donant la mà a les altres mascotes, es troba un Cobi que simbolitza la població musulmana. D’aquesta manera, intentem eradicar el pensament negatiu que han ad

10. #BarcelonaT’estimo. Autors: Helena Espina, Alba Hernández i Paula Aznar

El que el nostre grup volia mostrar amb aquest cartell és la part més artística de l’atemptat. És a dir, visibilitzar tot el moviment de fotografies que ha tingut lloc a les xarxes socials amb el hashtag #BarcelonaT’estimo, que ocupa el títol. Fent aquest collage hem volgut recopilar diverses il•lustracions d’artistes (alguns molt coneguts, com Mariscal) que han decidit expressar el seu condol a través de la il·lustració.
Actualment aquests cartells es poden veure en una exposició al vestíbul de l’institut.

 

Share

Com funciona un espectrofotòmetre?
0

Com funciona un espectrofotòmetre?

Com ja vam explicar en l’article del juny del 2017, el passat curs vam guanyar el premi al millor video del VI Concurs de Cristal·lització a l’Escola de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, dins del projecte de 3r d’ESO Estrumetacles.

Amb aquest premi l’Institut Moisès Broggi, a través del Departament de Ciències Experimentals ha adquirit un espectrofotòmetre  portàtil per l’alumnat de física, química i biologia, i pels estudiants que vulguin fer un treball de recerca on el necessitin.

Intentarem explicar-vos què és aquest aparell i per què pot ser molt útil.

Un espectrofotòmetre és un aparell de mesura usat en la física òptica. Serveix per mesurar (en funció de la longitud d’onaλ) la relació entre valors d’una mateixa magnitud fotomètrica relatius a dos feixos de radiacions.   Mirem d’anar a pams:

 • La longitud d’ona, λ   és la magnitud física que indica la distància entre el principi i el final d’una ona completa (cicle). És la separació espacial existent entre dos punts amb l’estat de moviment idèntic.

Els espectrofotòmetres s’utilitzen als laboratoris de química per a la quantificació de substàncies i microorganismes. Aquest instrument té la capacitat de projectar un feix de llum monocromàtica a través d’una mostra i mesurar la quantitat de llum que és absorbida per aquesta mostra. Això permet fer dues funcions bàsiques:

 • Donar informació sobre la naturalesa de la substància en la mostra
 • Indicar indirectament quina quantitat de la substància que ens interessa és present en la mostra.

Com funciona un espectrofotòmetre? Aquest és l’esquema bàsic d’un espectrofotòmetre per dins.

S’hi veu una font emissora de radiació electromagnètica (light source). Es fa pasar aquest raig de llum per un sistema que fa que hi hagi un únic tipus de llum (com un filtre, una lentmonochromator) i que fa que incideixi perpendicularment a la mostra dins la cubeta (sample, cuvette). Just davant trobem el dispositiu que permet triar la longitud d’ona que ha d’incidir sobre la mostra. El dispositiu es diu reixeta de difracció (adjustable aperture). A la sortida un sistema  electrònic, el lector, (photoresistor, amplifier) rep i analitza la quantitat de llum que li arriba.

De fet, al lector, té presents dues mesures de la intensitat de la llum:

1) La primera mesura és la intensitat de radiació que arribaria al lector si no hi hagués la mostra i és I0 .

2) La segona mesura es fa amb la intensitat de la llum que arriba al lector, després de passar per la mostra I.

Si treballem amb mostres que absorbeixen radiació, lògicament I <I0 (surt menys intensitat de llum que la que ha entrat).

La relació entre i I0 s’expresa de dues maneres. La relació directa és la  transmitància (T). El logaritme negatiu de la transmitància és l’absorbància (A). Actualment, s’utilitza molt més l’absorbància que la transmitància.

Les expressions matemàtiques són:

La transmitància (T);  T=  I / I0   i per tant, l’absorbància (A) és A = -log T

La llei de Lambert-Beer estableix la relació entre l’absorbància i les propietats d’allò que estem analitzan, la seva concentració i amb la longitud de la trajectòria del feix de llum de la mostra. L’expressió matemàtica és:

A = C . ε. L;  on

A = Absorbància de la mostra; C = Concentració del cromòfor;

L = Longitud del pas òptic que conté la mostra; i ε = Absortivitat molar o coeficient d’extinció molar i depèn de la substància, de λ i de les condicions (pH, T…).

Les característiques de l’espectrofotòmetre Vernier spectral analysis 4 són que permet…

 • El seguiment de les instruccions a la pantalla per a la llei de Beer o per a la recopilació de dades cinètiques simplificades.
 • La recollida de dades d’absorbància d’espectre complet o de transmissió en menys d’un segon.
 • L’anàlisi de dades amb eines d’anàlisi integrades, incloses la interpolació de dades i els accessoris de corbes.
 • Poder determinar l’ordre de la reacció cinètica amb la funció de columnes calculades.
 • Comprendre la transmissió del color mitjançant la tira de colors que es mostra en els gràfics d’espectre complet.
 • La comparativa de l’espectre complet de la vostra mostra simultàniament amb la llei de Beer o la recopilació de dades cinètiques.

Aquest aparell d’anàlisi espectral facilita la incorporació de l’espectroscòpia als laboratoris de biologia i química. Amb aquesta l’aplicació, els estudiants poden recollir un espectre complet i explorar temes com la llei de Beer, cinètica enzimàtica i pigments vegetals.

La interfície és prou senzilla com perquè els estudiants puguin fer la recollida de dades i també inclou funcions d’anàlisi, com ara ajust de corbes i interpolació de dades. Entre d’altres hi ha:

 • L’absorbància respecte la ongitut d’ona completa de l’espectre.
 • L’absorbància respecte la concentració, per a la llei de  Beer.
 • L’absorbància respecte el temps, per a la cinètica química.

Share
El centre s’adhereix a la convocatòria de tancament
0

El centre s’adhereix a la convocatòria de tancament

Barcelona, 2 d’octubre de 2017

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vostès per a informar-los que, contràriament al que havien dit en el comunicat  que s’havia entregat a l’alumnat aquest matí, el centre s’adhereix a la convocatòria de tancament i per tant romandrà tancat tot el dia.

No es realitzarà cap mena d’activitat.  Moltes gràcies i disculpin les molèsties,

Cordialment,

J.M. Celorio Prieto

Director

Institut Moisès Broggi

Barcelona

Share
Manifest del claustre de l’Institut Moisès Broggi
0

Manifest del claustre de l’Institut Moisès Broggi

Davant la vulneració dels drets civils i polítics que s’està produint en la nostra societat i en coherència amb els principis del nostre Projecte Educatiu

Manifestem:

La nostra oposició als atacs a la llibertat d’expressió, de reunió, al lliure accés a les informacions i a la llibertat de premsa que està patint la nostra població.

La nostra defensa dels valors i l’acció democràtics, tant necessaris per a desenvolupar la nostra funció educativa.

Aprovat per àmplia majoria del professorat i el PAS

Barcelona, el 27 de setembre de 2017

Share
A punt d’inaugurar la nova biblioteca del centre
0

A punt d’inaugurar la nova biblioteca del centre

Estem a punt d’inaugurar la nova biblioteca del Broggi i a més amb bibliotecària. Parlem d’una nova biblioteca donat que les intervencions que s’han realitzat són molt profundes i estan encaminades a aprofitar aquest espai de noves maneres. 

S’ha enderrocat un mur que ha permès ampliar l’espai, s’ha dividit amb panells de vidre i s’ha habilitat un espai mediateca amb 12 ordinadors pels alumnes. Totes les taules estan electrificades amb endolls perquè els alumnes puguin treballar amb el seu portàtil.

S’ha enderrocat part de la paret del passadís per tal de que aquest espai tingui una porta independent però també fent més diàfan l’espai total amb grans finestres interiors.

 

S’han canviat totes les taules i cadires i molt aviat es podran realitzar activitats d’aula. També està previst que els alumnes de cicles i batxillerat puguin aprofitar algunes hores per treballar o estudiar.

Share
L’espai IMAGON a punt de despegar
0

L’espai IMAGON a punt de despegar

L’Espai IMAGON és una nova mini aula dissenyada pels alumnes de 2n de batxillerat de la matèria de disseny. Va ser una iniciativa de l’artista Jordi Ferreiro (artista col.laborador del MACBA i ara també del Broggi).

Com veieu a les imatges aquest antic espai mort comença a agafar forma.

Està ubicat en un altell entre un gran espai que anomenem Aula d’usos múltiples (antigament era la capella de l’institut) i la entrada de l’institut (podeu veure la filera de finestres que comparteix amb la entrada).  Continuant amb l’esperit “Hack The School” aquest curs tenim previst intervenir des de diferents matèries del batxillerat d’arts en aquesta zona de l’institut.

La nostra idea és que els alumnes de batxillerat el puguin fer servir per tirar endavant projectes col.laboratius.

Inicialment tenim previst treballar amb els alumnes de la matèria optativa d’art de 4t d’ESO. En aquest projecte entrarem en contacte amb artistes de l’àmbit de la música d’autor.

Share
Comencem de debò amb els projectes d’ESO
0

Comencem de debò amb els projectes d’ESO

Ja hem començat a treballar a tots els nivells amb els alumnes d’ESO. Tenim grans expectatives donat que cada any augmenta el professorat implicat i també la implicació de les diferents entitats que col·laboren amb nosaltres.  Intervenen en la mateixa franja horaria dels projectes tres o quatre professors de diferents matèries i el currículum s’organitza a partir d’un tema o centre d’interès comú. A l’aula intervenen simultàniament un equip de 3 o 4 professors amb un grup de 60 alumnes. Aquest fet ens permet organitzacions diverses segons l’objectiu de l’activitat: grups de 20, sessions conjuntes…

Equips de projecte i continguts generals de cada nivell

 • 1r ESO: Català, Visual i Plàstica, Història

Centres d’interès: 1Trimestre el retrat, la identitat 2n i 3r rimestre: l’entorn.

Observacions: Activitat fotogràfica Fotografia en curs (amb l’entitat A Bao a Qu).

 • 1r  ESO. Global Scholars. Anglès i Experimentals.

 • 2n ESO: Música, Castellà i Català.

Centres d’interès: Adolescència i emoció. Teatre, Dansa i Cinema.

Observacions: 2n Trimestre: 1 Grup de cinema (Cinema en curs amb l’entitat A Bao a Qu), 1 grup de teatre (amb la Sala Beckett), 1 grup Música (Dansa contemporània amb Big Bouncers: projecte En Residència)

A 2n d’ESO gran inici de projecte amb el visionat del film “Les 400 coups” de François Truffaut. A partir del film l’alumnat descobrirà el cinema d’autor i la transferència de llenguatges. La presentació del film va anar a càrrec de 3 alumnes de 3r d’ESO. En acabar interessant diàleg.

 

 • 3r ESO Tecnologia, Experimentals i Visual i Plàstica.

Centres d’interès: 1r Trimestre: Estructures, 2n Trimestre: Mecanismes, 3r Trimestre: Habitacles.

Observacions: 3r Trimestre, col.laboració amb l’Ateneu de Fabricació de les Corts.

 • 4t ESO.

Evolucionem. Biologia, Geologia i Anglès.

Brogg’smètics. Física i Química, Economia i Anglès.

Visual i Plàstica.

Posar en marxa la maquinària no és fàcil. Els projectes suposen una gran coordinació de programació de continguts, espais, objectius, etc… Realment es fa un ús intensiu de tot el centre.

Aquesta manera de treballar ha donat bons resultats, com podeu comprovar visitant els enllaços inferiors:

L’estructura d’aquest curs és molt similar a la de l’anterior i per continuar millorant a tots els nivells enguany continuarem amb la formació del professorat enfocada al treball per projectes. Aquesta es farà tant al centre com a diferents espais de Barcelona (MACBA, Fundació Tàpies, Fundació Miró…).

Share
Millores al nostre centre
0

Millores al nostre centre

Comencem el curs com cada any fent un balanç de les millores d’espais i mobiliaris que s’handut a terme a l’estiu.

S’ha creat una nova aula que es farà servir principalment amb els alumnes del Batxillerat Internacional.

S’estan acabant les obres de la biblioteca. El canvi és espectacular. Us ampliarem aquesta notícia més endavant.

S’ha acondicionat un espai pel nou departament de matemàtiques.

S’han instal.lat jardineres i baranes a les finestres de la planta primera. La nostra idea és continuar fent el mateix a la resta de l’edifici. Cada aula té unes garrafes que en principi haurien de servir per tal de que siguin els alumnes mateixos que s’ocupin de regar les plantes.

Hem pintat les escales, baranes i vestíbuls de les plantes primera i segona.

S’han fet diferents actuacions als lavabos de la planta baixa i també s’han instal·lat rellotges a totes les aules. També s’han canviat les taules i cadires  al passadís de planta segona. Realment hem incorporat els passadissos com a espai útil de treball amb els alumnes. S’ha instal.lat un nou paviment a la zona de l’hort. Aquest és un espai que es fa servir pels projectes d’ESO i també com a aula de dibuix exterior.

Share
Disseny Assistit per Ordinador
0

Disseny Assistit per Ordinador

Els alumnes de la matèria optativa de Dibuix Tècnic de primer de Batxillerat, dediquen el tercer trimestre a desenvolupar un projecte personal, treballant en equip de forma col·laborativa.

Aquest projecte implica aplicar els coneixements que han aprés al llarg del curs amb la intenció d’apropar a l’alumne a entorns de disseny arquitectònic i d’objecte.

El curs passat els alumnes van rebre l’encàrrec de reproduir i presentar propostes d’intervenció a un dels espais d’accés a l’edifici del nou Hospital de Sant Pau.

El procés de reconstrucció  implica solucionar els volums implícits i a la vegada ser capaç de reproduir l’espai amb programari lliure DAO (Disseny Assistit per Ordinador).
La complexitat radica en tenir el coneixement de la geometria en les diferents formes: una bona pràctica pels alumnes de dibuix tècnic.
Share
La Cira Pujol guanya un dels premis Baldiri Reixac
0

La Cira Pujol guanya un dels premis Baldiri Reixac

No volem marxar de vacances sense felicitar la nostra ja exalumna Cira Pujol. Ens complau comunicar-vos que va obtenir un dels Premis Baldiri Reixac pel seu treball de recerca: Dissenyar en el món real, treball tutoritzat per Fanny Figueras.

“Dissenyar en el món real” és un treball que recull tot un projecte de disseny realitzat per a un client real. Reflexa l’actitud de superació en un projecte que he realitzat partint desde zero, pel meu compte i sense cap mena d’estudis previs. Aquest treball se separa en dos apartats. Per una banda, el marc teòric, una recerca d’informació relacionada amb l’àmbit del disseny, així com la seva història, les seves aplicacions i el seu procés de creació. Per altra banda, el cos del treball, en el qual aplicant la informació obtinguda, he pogut dur a terme un projecte de disseny i he aconseguit que sigui adquirit pel meu client. Es tracta d’un treball de recerca el qual m’ha resultat molt enriquidor i que recull tot un seguit de valors entre d’altres, l’esforç, la superació i l’aprenentatge.”


La més sincera enhorabona!!!

El premi consteix en el lliurament d’un diploma i 900 euros per comprar a les botigues Abacus.
La Cira ha estat una de les millors alumnes del batxillerat artístic i ha destacat en el camp del disseny. L’últim treball realitzat en col.laboració amb les alumnes Laia Vallespi i Alba Montfort consisteix en la reforma d’un espai de l’insititut.


Share
Presentació al Broggi del film La distància
0

Presentació al Broggi del film La distància

Tercera estrena de La distància.

El dia 19 de juny vam estrenar per tercera vegada “La distància”,  pel·lícula realitzada per l’alumnat de 1r Batx Arts en el marc del projecte Cinema en curs i dins de la matèria de Cultura Audiovisual.

Aquesta estrena estava dirigida especialment a les famílies, amics i amigues dels alumnes i al professorat de l’institut.

Va ser una sessió molt emotiva donat que estaven convidats tots els actors col.laboradors: familiars dels autors del film. Ens va acompanyar el Pep Garrido, el nostre cineasta que ens ha acompanyat durant tot el curs. L’alumnat li tenia preparada una sorpresa!

En acabar la projecció l’alumnat va presentar el film, i després vam obsequiar amb un petit detall als pares, mares i germans implicats directament en la pel·lícula.

Moltes gràcies a tots per venir! Va ser bonic, bonic, bonic!!

Pels qui no vareu poder venir, ja es pot veure el film al web de cinema en curs: http://www.cinemaencurs.org/ca/film/la-distancia

A continuació algunes de les fotografies de l’acte.

Share

Acte de graduació de Cicles 2016-2017
0

Acte de graduació de Cicles 2016-2017

Els dies 20 i 21 d’aquest mes de juny es va realitzar, a la Sala d’Actes de l’Institut Moisès Broggi, la cerimònia de graduació per aquells alumnes de cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, que enguany han obtingut el títol de formació professional.

El dia 20 de juny es van graduar els alumnes de tarda del cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI C i CAI D) i els alumnes del cicle d’Imatge per al Diagnòstic (ID).

Cures Auxiliars d’Infermeria Imatge per al Diagnòstic

I l’endemà, 21 de juny, es van graduar els alumnes de matí del cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI A i CAI B) i els alumnes del cicle de Tècnic en Emergències Sanitàries.

CAI A CAI B TES

A tots ells, els volem felicitar per el títol obtingut i per l’esforç i l’entusiasme que han mostrat al llarg de tot el recorregut, així com per la seva qualitat humana, un requisit fonamental en tots els àmbits professionals i especialment en el món sanitari, un món on el tracte amb el pacient té una importància cabdal. El pacient, que se sent vulnerable, necessitarà el seu suport i això és un fet que no han d’oblidar mai.

Només ens queda desitjar-los molta sort en el mercat laboral que ara se’ls obre i que en el futur pròxim siguin tan bons professionals com bons estudiants han demostrat ser.

Share
Acte de graduació de la 4ª promoció de batxillerat
0

Acte de graduació de la 4ª promoció de batxillerat

Ahir vam cel.lebrar la graduació dels nostres alumnes de 2n de batxillerat, ja és la 4ª promoció Broggi. A més dels discursos del director i els tutors van destacar dos actes teatralitzats per l’alumnat en el que es va fer un veritable repàs a cada un dels professors que han passat per aquests dos grups de batxillerat.

Va ser força divertit i molts professors recordaran durant molt de temps els comentaris de l’alumnat. Bona part d’aquesta promoció ha destacat per donar-se al centre i col.laborar en tot el que podia per fer un Broggi millor del que van trobar.
Gràcies per la feina feta!

Al pati va tenir molt d’èxit un improvisat photocall.
Els desitgem molta sort a tots a partir d’ara.

Share

Intercanvi amb el Lycée Bellevue de Le Mans
0

Intercanvi amb el Lycée Bellevue de Le Mans

Us presentem una sèrie de vídeos realitzats pels alumnes de 4t d’ESO de francès i Batxibacc en el que expliquen les seves impressions arran de l’experiència d’haver passat un dia a classe en un centre francès.També podeu descarregar-vos aquest arxiu pdf que han confeccionat els alumnes sobre el famós circuit de les 24 hores de Le Mans.

 

Share
Presentació dels projectes artístics i d’innovació del Broggi
0

Presentació dels projectes artístics i d’innovació del Broggi

Aquesta setmana hem tingut el plaer de presentar amb els nostres alumnes la cinquena presentació de projectes del Broggi: sembla mentida però ja han passat 5 anys!

Aquest acte ens ajuda a valorar globalment el curs i abordar el proper curs amb ambició.
Els pares i els representants de les institucions que ens han acompanyat durant aquests anys han vist un canvi en la seguretat amb la que els alumnes presenten sobre l’escenari i també en la qualitat de tot el treball mostrat.

 

Us fem un resum de la jornada:

1r d’ESO . Com sóna la ciutadania, projecte desenvolupat amb Interfícies i la Fabra i Coats.

2n d’ESO. Adolescència i emocions.

Projectes de:

 • Teatre jove. En col·laboració amb la Sala Beckett
 • Cinema. En el marc del projecte Cinema en curs. Podeu consultar el bloc Diari dels tallers.
 • Música. En col·laboració amb el Macba
 • Global Scholars.

3r d’ESO

Projecte Estrumetacles, en col·laboració amb l’Ateneu de Fabricació.

 • Estructures,
 • Mecanismes,
 • Habitacles.

4t d’ESO

Projectes:

 • Evolucionem. Amb Institut Català de Paleontologia
 • Broggs’mètics.
 • Creadors En Residència. Amb l’artista Jaume Pitarch i la mediació d’A Bao A Qu. Per conèixer el procés podeu consultar el bloc.

Vam acabar l’acte amb el tradicional vídeo del Making Of: Magnetitzats! que recull decenes d’imatges de tot l’alumnat i el professorat treballant als diferents projectes.

i després…  un aperitiu gràcies a l’AFA!!

 

Share
Pàgina 10 de 42« PrimeraAnteriors89101112Següents203040SegüentsÚltima »