Evolucionem

PROJECTE MAGNET

Resum del projecte Estic evolucionant!

(Per saber més sobre el procès de treball d’aquests projectes podeu consultar les entrades següents)

 • Nom del projecte: Estic evolucionant!
 • Curs escolar: 2015-2016
 • Alumnat: 4t d’ESO (32 persones)
 • Agrupaments: grups d’aula/de sessió 1 grup de 32 alumnes
 • Equips de treball
  • Grups cooperatius de 3-4 alumnes (escollits preferentment, pel propi alumnat)
  • Treballs individual a la Llibreta de Projecte i altres situacions.
  • Feines per parelles (en certs moments).
 • Horari per l’alumne: 1 hora setmanals (i d’altres en funció de les matèries satèl·lits).
 • Matèries troncals: Biologia i Geologia i Llengua anglesa
 • Matèries satèl·lit: Matemàtiques (Isabel Llop).
 • Professorat: Anna D. (Llengua anglesa) i Ester M. (Biologia i Geologia
 • Temàtica, centres d’interès
 • 1r trimestre: DE QUAN VENIM?
  • Veurem les eines per estudiar èpoques passades: geocronologia i talls geològics.
  • Identificarem i “construirem” fòssils moderns.
  • Estudiarem i explicarem amb murals què va passar fa milers de milions d’anys (m.a.)
 • 2n trimestre: SOM COM ÉREM?
  • Analitzarem d’on va sortir la vida.
  • Estudiarem els primats, investigarem els cranis dels homínids.
  • Presentarem el nostre homínid fòssil i farem l’evolució humana en cubeecrafts.
 • 3r trimestre: ACCEPTEM LA TEORÍA?
  • Mirarem quins són els fonaments i les proves de l’evolució biològica.
  • Comprendrem teories evolucionistes actuals.
  • Farem un simposi fictici, on defensar la teoria amb que hem classificat troballes imaginàries.
 • Valors, eines d’aprenentatge
  • Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula, capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa.
  • Compromís: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta amb un reforç a les tutories.
  • Tècniques de treball: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques, capacitat de fer-se preguntes, comprensió de la metodologia científica i posada en pràctica.
 • Objectius
  1. Observar en el nostre entorn punts de coincidència i preguntar-se si només són casuals.
  2. Afavorir actituds participatives i de cooperació i l’assumpció de responsabilitats.
  3. Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per la ciència i per conèixer el passat.
  4. Obrir la mirada dels alumnes a l’entorn i veure-hi l’art de la natura.
  5. Estimular la creació artística dissenyant i creant els “fòssils del futur”.
  6. Potenciar el gaudi i la satisfacció per la feina ben feta.
  7. Ser conscients de la necessitat de l’ús apropiat dels conceptes i del seu coneixement.
  8. Constatar que el fet de dubtar forma part de la ciència i de l’aprenentatge de la vida.
  9. Evidenciar que cal ser reflexiu abans de prendre decisions, agosarat per tirar-les endavant i valent per acceptar-ne les conseqüències.
 • Avaluació
  • Criteris de qualificació del Projecte: Es fonamenten en tres aspectes. La de més pes és la presentació oral. I amb igual pes el producte final i el seguiment del procés. A més a més, cada matèria té un percentatge dins de la seva qualificació, segons la proporció d’hores dedicades al projecte dins la matèria.
  • Eines d’avaluació: S’afavorirà l’autoreflexió i evidenciar què és el treball en grup.
  • No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.
 • Productes realitzats per trimestres
  • 1r trimestre: DE QUAN VENIM?
   • Disseny i construcció dels fòssils moderns.
   • Elaboració de murals de les Eres Geològiques.
  • 2n trimestre:SOM COM ÉREM?
   • Estudi d’un homínid fòssil i recreació en un cubeecraft.
  • 3r trimestre: ACCEPTEM LA TEORÍA?
   • Exposició oral en un Simposi fictici de la classificació pròpia de les troballes de Cal Ferreter.
 • Exposició oral final de trimestre

La presentació de final de trimestre es farà en un dia durant una hora i mitja o dues. Són explicacions del procés creatiu fet al llarg del trimestre, acompanyades d’una presentació digital que també forma part de la nota de l’exposició. Es valorarà especialment el treball de l’expressió oral, així com en la resta de destreses necessàries per a parlar en públic.

 • Visita a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crussafort de Sabadell.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.