Monografia

La monografia ens brinda una magnífica oportunitat perquè com a alumnes puguem investigar sobre un tema que ens interessi especialment, que ens motivi i que, a la vegada estigui relacionat amb una de les sis assignatures del PD que cursem. Tot el procés d’investigació ens ajuda a desenvolupar les habilitats necessàries per formular una pregunta d’investigació necessària, dur a terme una exploració personal del tema, comunicar les nostres idees i desenvolupar un argument ferm i treballat. La capacitat d’anàlisis, de síntesis i d’avaluar els coneixaments són aspectes claus a l’hora de realitzar el treball.

A part, també està contemplada la possibilitat de realitzar una monografia d’Estudis del Món Contemporani on s’estudia profundament un tema interdisciplinari sobre un tema contemporani d’importància global que comprengui dues disciplines diferents del Programa Diploma. Això no obstant, aquest treball d’investigació constitueix una preparació pràctica per als futurs treballs d’investigació a la universitat

L’estructura

Els alumnes rebem un recolzament durant tot el procés d’investigació i redacció de la monografia. Tenim assignat un supervisor (del mateix centre) que ens assessora i ens orienta en tot moment i amb qui, al llarg de tot el procés, realitzem diverses entrevistes.

L’avaluació

Totes les monografies són avaluades externament per examinadors de l’IB. Es classifiquen segons una escala de 0 a 34. Aquesta puntuació es tradueix en les següents bandes:

  • A: Treball excel·lent
  • B: Treball ben fet
  • C: Treball satisfactori
  • D: Treball mediocre
  • E: Treball elemental

A l’avaluació final del PD, la monografia, conjuntament amb la nota de Teoria del Coneixement (TdC), pot afegir fins a tres punts a la nota final.