Mates NS

Matemàtiques IB NS és una assignatura d’elevat rigor que tots els alumnes amb una projecció científica del seu currículum acadèmic és convenient que cursin. Es realitzen 5 hores a la setmana durant el primer curs, i 4 hores a la setmana durant el segon, sumant un total de 240 hores lectives en tot el programa. Les classes es basen en la realització d’exercicis, per poder practicar el màxim possible i estar preparats per als exàmens de les avaluacions externes.

Cal remarcar que l’enfocament de l’assignatura i tipologia d’exercicis són característics del Programa Diploma, de tal manera que es prepara l’alumne tant per les Avaluacions Externes de l’IB com la Selectivitat LOMLOE, ja que el temari abordat és de superior dificultat i requereix d’un major nivell de comprensió conceptual i abstracte.

Temari de referència de Matemàtiques NS:

 • Del patró a les generalitzacions: seqüències, sèries i demostració.
 • Representació de relacions: funcions.
 • Ampliació del sistema numèric: nombres complexos.
 • Mesurar el canvi: diferenciació.
 • Anàlisi de dades i quantificació de l’aleatorietat: estadística i probabilitat.
 • Relacions a l’espai: geometria i trigonometria.
 • Relacions generalitzadores: exponents, logaritmes i integració.
 • Canvi de modelització: més càlcul (ODE).
 • Modelatge d’espais 3D: vectors.
 • Sistemes de representacions equivalents: nombres més complexos.
 • Comparacions vàlides i decisions informades: probabilitat i distribucions.