sábado, junio 22, 2024
spot_img

Disseny de tipografies


La tipografia és un dels elements més transversals en el món del disseny. Explorant les seves característiques millorem moltes capacitats. Aquest curs ens hem centrat en el treball sobre el bloc tot i que més endavant aplicarem allò après a treballs digitals de creació de sobrecobertes i també evidentment al món de la imatge corporativa.

Evidentment, al ser un tema molt bàsic, hi ha bona part de l’alumnat que ja té una facilitat especial per endreçar la informació escrita i les imatges en els blocs, tant en apunts personals com en treballs ràpids en els que es genera informació creativa (imatges superiors d’algunes llibretes a principi de curs).

Hem fet una primera formació sobre l’origen de les tipografies romanes (capital i uncial) i la seva evolució medieval cap a les minúscules carolíngies i gòtiques. Vam fer també un passeig més superficial per alguns moments importants del segle XX.

Crec que aquesta base es notarà a l’hora d’entendre la lògica de les tipografies grotesques modernes.

A partir d’aquesta aproximació històrica en fet un treball d’observació activa de l’estructura d’algunes tipografies modernes: primer a l’aula de manera molt guiada pel professor. Després fora, a la zona de davant de l’institut.

Després a la biblioteca, en aquest cas intentant copiar el diagrama previ que els dissenyadors van fer servir en llibres i altres documents. No només estudiem la tipografia com a configuradora del caràcter sinó que l’ampliem al concepte de la pàgina i el document complet.

Finalment, un altre cop a la classe, es van fer exercicis de creació a partir d’alguns paràmetres donats.

Aviat compartirem els treballs de remaquetació que estem començant.

ARTICLES RELACIONATS

ALTRES ENTRADES