Perfil del contractant

 Licitació Contracte de neteja.

Data de visita tècnica: 9 de juny de 2021 a les 17hdata final de presentació d’ofertes: 1 de juliol de 2021.

*Data obertura sobre B: 3 de juliol de 2021

*Data obertura sobre C: 8 de juliol de 2021 a les 9h.