Organització

Som un Institut públic del Departament d’Ensenyament que imparteix estudis d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius.

La missió del centre és proporcionar als alumnes les competències necessàries per poder desenvolupar-se personalment i professionalment, amb l’objectiu de formar ciutadans compromesos amb els valors de la nostra cultura i capaços d’inserir-se en el món laboral.

Per donar resposta a les demandes dels alumnes i de l’entorn socio-laboral és necessari crear una estructura organitzativa complexa. Els càrrecs i òrgans més importants per entendre aquesta organització són:

Des de la secretaria del centre podeu consultar tot allà que necessiteu relatiu a com formar part del Consell Escolar, els tràmits burocràtics, informacions dels estudis, etc…