Departament de sanitària

El nostre departament s’ocupa de tot allò referent als cicles formatius que es poden cursar al nostre centre. Podeu visitar els webs de cada cicle amb els enllaços següents:

Informacions relacionades amb les portes obertes (pdf):

Currículum actual de cada cicles (pdf):

Fulletons informatius sobre els nostres estudis: