Batxillerat

Actualitzarem la informació sobre preinscripcions i matrícula des d’aquest aquest enllaç i sobre dates de portes obertes i proves en aquest altre.

El nostre centre ofereix els següents estudis de batxillerat:

Als enllaços anteriors podeu obtenir informació sobre el currículum  i sobre les matèries de modalitat, sortides acadèmiques i professionals, etc…

En aquest vídeo actualitzem informació sobre el nostre centre i sobre el batxillerat al Broggi.

Batxillerat

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària o altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen ser admeses per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat.

 També l’han de presentar les persones que volen accedir al Batxillerat de la modalitat d’Arts i les que cursen o han cursat un cicle formatiu i volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat, encara que s’imparteixi en el centre o l’aula on estan matriculades.

El Batxillerat Científico-tecnològic respon a les demandes més directes de la societat, tant pel que fa a les clàssiques: Medicina, Arquitectura, Enginyeria Industrial…

com a les de futur: Ciències Ambientals, Enginyeria de Materials…

Al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials treballem per ajudar l’alumnat a plantejar un conjunt coherent de problemes i a cercar solucions d’una manera comprensiva i crítica.

Currículum

El batxillerat té matèries comunes i de modalitat .

Les matèries comunes (3 hores setmanals), són aquelles que han de cursar tots els alumnes de batxillerat (Llengua Catalana, Castellana i Anglesa, Filosofia, Història, Educació Física i Treball de Recerca).

Les matèries de modalitat (4 hores setmanals) del Batxillerat Científico-Tecnològic son:

 • Biologia I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Física I i II
 • Matemàtiques I i II
 • Química I i II
 • Tecnologia industrial I i II:

Les matèries de modalitat (4 hores setmanals) del Batxillerat  i Ciències Socials son:

 • Economia I i II
 • Geografia
 • Història de l’art
 • Història del món contemporani
 • Llatí I i II

Vies per triar (Ciències i Tecnologia)

Segons la tria de matèries de modalitat s’aconsegueix una formació enfocada a diverses vies:

Opcions Ciències de la Naturalesa i la Salut : Matemàtiques, Física, Química i Biologia .

 • CF de l’àmbit biosanitari i de la família química.
 • Graus de l’àmbit biosanitari i científic: infermeria, fisioteràpia,
 • medicina, química, geologia, biologia, biotecnologia, INEF…

Opcions Tecnologia: Matemàtiques, Física, Tecnologia Industrial, Dibuix tècnic, Química.

 • CF de l’àmbit tècnic i de la famílies: mecanització, delineació, químic, a electrònica, informàtica…
 • Graus de l’àmbit tècnic i científic: enginyeries química, geològica, informàtica, telecomunicacions, industrial, electrònica, arquitectura…

Vies per triar (Humanitats i Ciències Socials)

Segons la tria de matèries de modalitat s’aconsegueix una formació enfocada a diverses vies:

Opció Humanitats: Llatí I i II, Història del món contemporani i Història de l’art.

 • Per fer estudis de filologies, història, dret, història de l’art, traducció i interpretació…

Opció Ciències Socials: Llatí I i II, Economia I i II , Història del món contemporani,

 • Geografia i Història de l’art.
 • Per fer estudis de filologia, història, traducció i interpretació, història.

Opcions Ciències de la Naturalesa i la Salut: Matemàtiques, Física, Química i Biologia.

 • CF de l’àmbit biosanitari i de la família química
 • Graus de l’àmbit biosanitari i científic: infermeria, fisioteràpia, medicina, química, geologia, biologia, biotecnologia, INEF…

Opció Ciències Socials II: Història del món contemporani, Geografia i Història de l’art.

 • Per fer estudis de ciències polítiques, història, dret, història de l’art…

Opcions Ciències Socials-Economia: H istòria del món contemporani i Ec onomia I i II .

 • Per fer estudis d’economia i en general estudis enfocats al món econòmic i empressarial.

Fulletons informatius sobre els nostres estudis:

Informació sobre les PAU

Per últim, també podeu visitar aquest article amb vídeos dels nostres exalumnes.