Departaments

La’estructura d’organització que afecta a les matèries i els professors del nostre institut està formada per departaments didàctics. Aquests departaments organitzen la feina dels diferents professors. Visiteu els webs dels cada departament per conèixer quina és la seva tasca: