Estratègia digital de centre

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació que volem fer a l’Escola aquestes  fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Aquest curs la comissió TAC ens estem formant per preparar aquest document i durant el curs 2022-2023 tindrem l’ajuda d’un/a mentor/a que ens guiarà en la reorganització i finalització del projecte d’ EDC.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades