Projecte de 3r d’ESO

Estrumetacles: estructures, mecanismes i habitacles

(Per saber més sobre el procès de treball d’aquest projecte podeu consultar les entrades següents)

Resum del projecte

 • Nom: Estrumetacles: estructures, mecanismes i habitacles.
 • Alumnat: 3r d’ESO (63 persones)
 • Agrupaments: grups d’aula/de sessió
  • 1 grup de 63 alumnes, amb 3 professors alhora
  • 3 grup de 21 alumnes.

 • Equips de treball
  • Grups cooperatius de 3 o 4 alumnes (escollits pel propi alumnat)
  • Treballs individuals a la Llibreta de Projecte i altres situacions.
  • Feines per parelles (en certs moments).

 • Horari per l’alumne: 5 hores setmanals.

 • Matèries troncals: Visual i plàstica (Paco R.), Tecnologia (Àngel V.), Biologia (Ester M.)

 • Temàtica, centres d’interès

  • 1r trimestre: ESTRUCTURES: Les “coses complexes” estan constituïdes de “coses petites”.
  • 2n trimestre: MECANISMES: Les peces petites s’engranen per fer funcions.
  • 3r trimestre: HABITACLES: Percepció i concepció-disseny d’espais.
 • Valors, eines d’aprenentatge
  • Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula, capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa.
  • Compromís: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta.
  • Tècniques de treball: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques. Capacitat de fer-se preguntes.

 • Objectius

 1. Observar com una estructura complexa parteix d’elements senzills i sovint repetitius.
 2. Constatar que arreu hi ha matemàtiques, i l’harmonia que hi aporten a l’entorn.
 3. Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per la ciència i la tecnologia.
 4. Obrir la mirada dels alumnes vers les obres d’art contemporani i relacionar-les amb aspectes científico-tecnològics.
 5. Estimular la creació artística recreant models atòmics, tecnològics i matemàtics.
 6. Potenciar el gaudi i la satisfacció per la feina ben feta.
 7. Ser conscients de la necessitat de l’ús apropiat dels conceptes i del seu coneixement.
 8. Afavorir actituds participatives i de cooperació i l’assumpció de responsabilitats.
 • Avaluació

  • Criteris de qualificació del Projecte: Es fonamenten en tres aspectes: la presentació oral, el producte final i el seguiment del procés.
  • Eines d’avaluació: Es continua el diari de feines iniciat el curs anterior i es fan rúbriques amb l’alumnat: Corubrics.
  • No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.

 • Productes realitzats per trimestres

  • 1r trimestre: ESTRUCTURES
   • Elaboració d’una estructura feta de pals de paper
   • Obtenció de cristalls d’ADP al laboratori
   • Disseny de mandales cooperatius
  • 2n trimestre: MECANISMES
   • Disseny i construcció d’una cèl·lula mecanitzada (politges, engranatges…)
   • Possibilitat de presentacions al NOVUM (Festa de la Ciència)
  • 3r trimestre: HABITACLES
   • Concepció i disseny d’ un habitacle que contingui un efecte visual.
 • Exposició oral final de trimestre

La presentació de final de trimestre es farà en dos dies durant una hora i mitja o dues. Són explicacions del procés creatiu fet al llarg del trimestre, acompanyades d’una presentació digital que també forma part de la nota de l’exposició. El tribunal avaluador valora el treball de l’expressió oral, així com la resta de destreses necessàries per a parlar en públic.

 • Visita al Museu de l’Aigua de Cornellà (observació de mecanismes).

 • Tallers matemàtics al mateix Institut: Cúpules de Leonardo, Màquina enigma.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.