Departament de socials

El nostre departament treballa el tema de les ciències socials a tots els nivells educatius:

ESO

Matèries comunes

  • Ciències Socials

S’imparteix a tots els cursos de l’ESO, de 1r a 4t.

Matèries optatives

  • Religió

Batxillerat

  • Filosofia i ciutadania
  • Història
  • Història de la filosofia
  • Psicologia (optativa)

 

Psicologia.  1er de batxillerat.

L’assignatura de Psicologia pretén fer conèixer què és aquesta ciència, la seva utilitat i les diferents escoles que hi ha. Al mateix temps tot aprofitant els coneixements que es treballen té la finalitat d’aconseguir que els alumnes coneguin el perquè de les seves conductes,sentiment i emocions, de manera que la classe els sigui productiva en el mateix moment en que es van treballant els continguts.

El funcionament de la classe es basa en l’autoaprenentatge i l’autoavaluació,sempre dirigides per la professora, i que és materialitza en  treballs , normalment  en grup amb la finalitat que també és treballi la competència social, i en exposicions orals on siguin els mateixos alumnes qui expliquin als seus companys el que ells han après.

Tot això s’aconsegueix creant  un ambient a classe de tranquil·litat activa i de comprensió envers un mateix  i la resta de companys, per aconseguir-ho la professora utilitza bàsicament la corrent  psicològica Contractualista.

 

Share