Cinema en curs

CINEMA en CURS és un projecte de pedagogia del cinema a escoles i instituts públics de Catalunya iniciat el 2005.

Podeu seguir les pràctiques dels alumnes amb aquests enllaços: CINEMA en CURSFOTOGRAFIA en CURS.

També podeu veure totes les entrades relacionades amb el projecte amb aquest enllaç.

Aquest projecte apropa els joves a l’art cinematogràfic a través de la intervenció als centres educatius de professionals del cinema (realitzadors, directors de fotografia, guionistes, muntadors…). La del curs 2012-2013 serà la vuitena edició. El projecte el duem a la pràctica amb la col.laboració de la organització A Bau a Qu i dintre del programa EXIT 2.

Fotografia de la pràctica d’espais buits

Els 13 alumnes amb els que treballem tenen una organització curricular diferenciada en la franja d’optatives (9 hores setmanals) de manera que durant tot el curs duen a terme el projecte CINEMA en CURS. El projecte el duen a terme 2 professors de Visual i Plàstica i puntualment durant el segon trimestre tindrem un dia a la setmana la col·laboració d’un professional del cinema per realitzar el documental “Retrats d’oficis”. Aquest projecte pretén apropar a l’alumnat al cinema fent cinema, i afavorir el coneixement de diferents oficis de l’entorn i del barri.

Esperem aconseguir que els alumnes s’apropin al fet creatiu des d’una òptica nova, enfocant un objectiu a mitjà termini (realització d’un documental). Durant el curs veuran la necessitat d’ aprendre una sèrie de tècniques (imatge, treball col.laboratiu, entorn virtual de treball, dibuix, música…). Creiem que és molt necessari per fer créixer l’entusiasme i la motivació de l’alumnat el fet de saber que el resultat del curs serà exhibit al maig a la FILMOTECA de Catalunya.
——————————–

Dedicació: De 9 hores setmanals al llarg de l’any.

Objectius

Entre els objectius del projecte destaquem:

●         Propiciar el descobriment per part dels joves del patrimoni cinematogràfic de tots els temps i cultures.

●         Dotar els joves dels recursos que els capacitin per fer un ús reflexiu, creatiu i artístic dels mitjans audiovisuals: càmera de vídeo i fotografia, equip de so, programes de muntatge, etc.

Fotografia de la pràctica de colors del nostre entorn

●         Formar espectadors crítics, creatius, capaços d’un judici autònom i de gaudir de manifestacions cinematogràfiques diverses. CINEMA en CURS  parteix d’una constatació inicial: és urgent que el cinema arribi als més joves no com un mer producte de consum, sinó com un art, una cultura i un ofici. És necessari formar espectadors crítics, creatius i capaços d’un judici autònom, i també que els joves descobreixin els mitjans audiovisuals com a eines de creació artística i d’expressió personal.

El projecte compta amb una sèrie de tallers que fan conjuntament tots el centres de manera simultània. El curs s’estructura al voltant de quatre pràctiques principals (els Minuts Lumière, la Pràctica experimental o projecte fotogràfic, la Pràctica Central i el Film final. El treball de visionat es vincula a aquestes pràctiques a través d’una selecció de fragments de pel·lícules de totes les èpoques i de diverses cultures d’arreu del món. Al llarg de l’any es poden seguir els tallers a través dels blocs de ‘Cinema en curs’ i  ‘Fotografia en curs’

En aquesta pàgina principal hi ha enllaçats els blocs dels tallers dels diferents centres.

Pensem que aquest projecte és una oportunitat per treballar conceptes relacionats amb les àrees de Plàstica, Música, Informàtica i Llengua catalana diferent, a través del cinema. Els alumnes no només amplien el seu bagatge cinematogràfic sinó que a més es converteixen en cineastes de debò. Una manera de treballar que els apropa al món del cinema fent cinema.