Instal.lacions artístiques

  • Aula Taller

Aula flexible i gran que pot esdevenir un plató, un taller de gravat…

  • Aula de dibuix artístic

Aula amb cavallets i models.

  • Aula d’infografia

Aula multimèdia per treballar amb els programes de disseny Adobe Photoshop, Illustrator…

  • Material de volum

Eines per fer qualsevol tipus de pràctica relacionada amb les 3 dimensions.

  • Material per gravat

Tòrcul de gravat per treballar difernts tècniques d’estampat.

  • Taula de fotografia amb focus

Tenim també material per fer pràctiques relacionades amb el món de la fotografia i els audiovisuals.

A més, fem ús de tot l’institut per fer les nostres intervencions i també classes puntuals.