Dibuix artístic

Podeu veure totes les entrades relacionades amb la nostra matèria amb aquest enllaç.

A  més de treballar totes les branques del dibuix artístics també treballarem un seguit de tractaments que possibiliten la realització d’obres a partir de diversos materials i utillatges. Farem un viatge d’anada i tornada donat que començarem estudiant les tècniques més tradicionals, recolzats en els aprenentatge del taller de Dibuix artístic, avançarem fins conèixer els detalls de l’experiència de les avantguardes, el perquè de la seva destrucció dels llenguatges tradicionals i tornarem per valorar l’us de totes aquestes tècniques en l’actualitat. Amb la matèria de Dibuix artístic treballarem en paral.lel als continguts anteriors: estudiarem els elements de la imatge i les capacitats del cervell humà de configurar la visió, aprendrem els diferents recursos gràfics per descriure i configurar el món interior de l’artista i analitzarem finalment l’estat d’aquests recursos en l’actualitat.

La finalitat fonamental de la matèria, d’acord amb les orientacions didàctiques publicades pel Departament d’Ensenyament, és dotar l’alumnat de la capacitació teoricopràctica cap a tècniques aplicables a la producció d’imatges, ja siguin tècniques noves o tradicionals.

Continguts

Els continguts de dibuix tècnic de 1r de batxillerat engloben 3 grans grups:

MÒDUL 1. Les tècniques perdurables i la sintaxi de la imatge

Entenem per tècniques graficoplàstiques perdurables aquelles que són perdurables en la seva intenció formal, la qual cosa implica també perdurabilitat en la seva intenció conceptual, social etc., en contraposició amb tècniques graficoplàstiques efímeres, les quals no posen la intencionalitat principal en la perdurabilitat material de l’obra plàstica. En paral.lel estudiarem els elements fonamentals de les imatges i la percepció d’aquestes pel cervell humà.

MÒDUL 2. Tècniques generadores d’imatges reproduïbles

Tant per les implicacions conceptuals com materials, la reproductivitat de l’obra graficoplàstica ha comportat unes implicacions concretes que condicionen tant la intencionalitat com la materialització de l’obra graficoplàstica. En paral.lel estudiarem els elements tridimensionals de la sintaxi visual tant des del punt de vista tradicional (la perspectiva cònica) com des del punt de vista de les avantguardes (cubisme…).

MÒDUL 3. Multimèdies

Comprèn totes aquelles propostes que, a partir de l’apropiació de mitjans provinents originàriament d’altres àmbits, amplien els recursos formals d’acord amb les necessitats d’intencionalitat preestablerta de les propostes plàstiques, així com de les implicacions i condicionaments que té un determinat mitjà.

1r Trimestre

 • LA TÈCNICA EN LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA
 • LA BIDIMENSIÓ: RETENCIÓ VISUAL
 • LA BIDIMENSIÓ: ELEMENTS DE LA FORMA
 • TÈCNIQUES PERDURABLES. SUPORTS I UTILLATGES
 •  PROCEDIMENTS SECS
 •  EL COLOR
 •  LA TRIDIMENSIÓ: RETENCIÓ VISUAL I DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS ESPACIALS
 •  LA COMPOSICIÓ: SINTAXI ESTRUCTURAL
 • PROCEDIMENTS AQUOSOS

2n Trimestre

 • DIBUIX CONSTRUCTIU EN PERSPECTIVA CÒNICA
 • LA PERSPECTIVA CURVILÍNIA
 • ALTERNATIVES A LA REPRESENTACIÓ PERSPECTIVA
 • PROCEDIMENTS GRASSOS
 • PROCEDIMENTS ESCULTÒRICS TRADICIONALS
 • PROCEDIMENTS MIXTS I DE CARÀCTER OBJECTUAL

3r Trimestre

 • PROCEDIMENT ARTESANALS
 • LA REPRODUCCIÓ DE L’OBRA D’ART. ELS GRAVATS
 • INTERVENCIONS I PINTURA MURAL
 • PROCEDIMENTS EFÍMERS I NOUS MATERIALS I SUPORTS. LES NEO-AVANTGUARDES