Història de l’art

La matèria té com a objectiu l’estudi de l’evolució de l’art a través dels principals estils artístics de la cultura occidental: des de l’art clàssic, passant per l’art medieval i modern, i acabant amb l’art contemporani. El propòsit fonamental consisteix en dotar a l’alumnat de les eines bàsiques per llegir obres d’art i la introducció a la terminologia específica de la disciplina.

L’amplitud que comporta referir-se al conjunt de la creació artística occidental posa de manifest la dificultat d’abastar la complexitat dels continguts d’aquesta matèria. Per tant, és necessari fer una  selecció que en prioritzi l’aprofundiment, amb una especial atenció a l’art contemporani.

Continguts

Els continguts d’aquesta matèria de 2on de batxillerat s’engloben en 4 grans grups:

MÒDUL 1. L’art

 • Què és l’art?

MÒDUL 2. Època antiga

 

 • Art clàssic: Grècia
 • Art clàssic: Roma
 • L’art Romànic

MÒDUL 3. Època moderna

 • Art Modern: Renaixement i Manierisme
 • Art Modern: Barroc i Rococó
 • Els inicis de l’art Contemporani: Neoclassicisme, Goya, Romanticisme i Realisme

MÒDUL 4. L’art contemporani

 • Impressionisme i Postimpressionisme
 • Arquitectura del s. XIX i principis del s. XX
 • Les primeres avantguardes
 • Les segones avantguardes