Mates IB

Les matemàtiques IB són una assignatura obligatòria dintre del Programa Diploma. Es diferencien per nivells d’enfocament i profunditat, i per tant, d’hores lectives:

 • Matemàtiques: Aplicacions i Interpretació NM
 • Matemàtiques: Aplicacions i Interpretació NS
 • Matemàtiques: Anàlisi i Enfocaments NM
 • Matemàtiques: Anàlisi i Enfocaments NS

Totes les assignatures de matemàtiques del Programa Diploma tenen per objectiu ajustar-se al conjunt de diverses necessitats, interessos i aptituds dels alumnes, així com complir amb els requisits de diferents trajectòries universitàries i professionals. L’objectiu d’aquests cursos és capacitar als alumnes perquè siguin instruïts amb els coneixements, conceptes i principis matemàtics adequats al nivell; que desenvolupin un pensament lògic, crític i creatiu, i que emprin i perfeccionin les seves capacitats d’abstracció i generalització.

El centre educatiu Moisès Broggi, per qüestions de disponibilitat, només imparteix dos nivells de matemàtiques: Anàlisi i Enfocament NS i Aplicacions i Interpretacions NS. Cal destacar que les classes s’imparteixen en català i es prepara a l’alumne per fer els exàmens del IB, que són en castellà. De la mateixa manera, el llibre és en anglès.

Matemàtiques IB SL és una assignatura d’elevat rigor que tots els alumnes amb una projecció social i d’aplicacions, és a dir, unes matemàtiques estudiades des de situacions de la vida real, han de cursar. Es realitzen 4 hores a la setmana durant el primer curs, i 3 hores a la setmana durant el segon, sumant-se en un total de 150 hores lectives en tot el programa. Podem fer l’equivalència d’exigència i dificultat de matemàtiques del nivell mitjà amb les matemàtiques del científic LOMCE.

Temari de referència de Matemàtiques SL que l’alumne assolirà durant el Programa Diploma:

 1. Measuring space: accuracy and 2D geometry.
 2. Representing space: non-right angled trigonometry and volumes.
 3. Representing and describing data: descriptive statistics.
 4. Dividing up space: coordinate geometry lines, Voronoi diagrams.
 5. Modelling constant rates of change: linear functions.
 6. Modelling relationships:linear correlation of bivariate data.
 7. Quantifying uncertainty: probability, binomial and normal distributions.
 8. Testing for validity: Spearman’s, hypothesis testing and χ2 test for independence.
 9. Modelling relationships with functions: power functions.
 10.  Modelling rates of change: exponential and logarithmic functions.
 11.  Modelling periodic phenomena: trigonometric functions.
 12.  Analyzing rates of change: differential calculus.
 13.  Approximating irregular spaces: integration

Matemàtiques IB HL és una assignatura d’elevat rigor que tots els alumnes amb una projecció científica del seu currículum acadèmic és convenient que cursin.

Es realitzen 5 hores a la setmana durant el primer curs, i 4 hores a la setmana durant el segon, sumant-se en un total de 240 hores lectives en tot el programa.

Cal remarcar que l’enfocament de l’assignatura i tipologia d’exercicis són característics del Programa Diploma, de tal manera que es prepara l’alumne tant per les Avaluacions Externes de l’IB com la Selectivitat LOMCE, ja que el temari abordat és de superior dificultat i requereix d’un major nivell de comprensió conceptual i abstracte.

Temari de referència de Matemàtiques HL que l’alumne assolirà durant el Programa Diploma:

 1. From pattern to generalisations: sequences, series and proof
 2. Representing relationships: functions
 3. Expanding the number system: complex numbers
 4. Measuring change: differentiation
 5. Analysing data and quantifying randomness: statistics and probability
 6. Relationships in space: geometry and trigonometry
 7. Generalising relationships: exponents, logarithms and integration
 8. Modelling change: more calculus (ODEs)
 9. Modelling 3D space: vectors
 10. Equivalent systems of representations: more complex numbers
 11. Valid comparisons and informed decisions: probability and distributions