Recuperacions 1a avaluació

Calendari de recuperacions de la primera avualuació (ESO).

GENER 2015

HORARI Dimecres 14 Dijous 15 Dijous 22
15:30-16:30 Música Ciutadania Tecnologia
16:30-17:30 Educació Física Ciències Socials Ciències Naturals
17:30-18:30 Matemàtiques Català Castellà