Creadors en Residència

4t d’ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ

Creadors en Residència. Dramatúrgia

(Per saber més sobre el procès de treball d’aquests projectes podeu consultar les entrades següents)

Resum del projecte

 • Nom: Dramatúrgia.
 • Curs escolar: 2015-2016
 • Matèries: Visual i Plàstica, Castellà.
 • Professorat: Fanny F. i David A.
 • Horari: 2 hores setmanals (DC11:30-13:30 h) i 1h de Visual i Plàstica segons necessitats
 • Agrupaments: grups d’aula/de sessió
  • 1 grup de 23 alumnes / 1hora 2 professors alhora.
  • Incorporació a l’aula d’un creador durant aproximadament 15 sessions
 • Equips de treball: equips de 4, parelles, treball individual, a convenir segons necessitats.
 • Temàtica, centres d’interès

Creadors en Residència als instituts és un programa del departament de cultura, departament d’ensenyament i una entitat mediadora de la ciutat de Barcelona vinculada la creació artística. En el cas del Broggi la Residència és de dramatúrgia i l’entitat la Sala Beckett. El projecte té com a finalitat aproximar els alumnes al món de la creació dramatúrgica a partir de l’experiència de treballar a l’aula amb un creador. Els creadors residents conceben projectes inèdits i específicament pensats per ser desenvolupats juntament amb un grup d’alumnes d’ESO. Els creadors intervenen als instituts com a autors, desenvolupant una obra pròpia; i la transmissió es dóna fonamentalment a través de la participació, el diàleg i el contacte directe amb l’obra i amb el seu creador. La reflexió i l’anàlisi també són parts molt importants del procés d’aprenentatge.Tot el procés de treball es documenta i es comparteix a través d’un bloc.
El projecte es vincularà directament amb els continguts de Visual i Plàstica sobretot durant la 3a hora de projecte.

 • Valors, eines d’aprenentatge
  • Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula, capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa, correcta distribució de tasques, etc.
  • Compromís: implicació en el grup de treball (capacitat de reflexió, composició i revisió dels equips de treball).
 • Objectius generals
  • Propiciar que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació contemporània a partir del contacte i el diàleg continuat amb un creador, i que reflexionin sobre l’art a partir de la pròpia experiència.
  • Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la creativitat artístiques.
  • Afavorir que l’aula esdevingui de manera activa un espai per a la cultura, l’art i el pensament, lloc d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i la innovació artístiques.
 • Avaluació
  • Criteris de qüalificació:
   • 40% de la nota: presentació oral.
   • 30% de la nota: producte final.
   • 30% de la nota: seguiment del procés.
  • Instruments d’avaluació: rúbriques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.
  • No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.
 • Producte final i institució col·laboradora. Grup de teatre: obra de teatre jove. Institució col·laboradora: Sala Beckett.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.