Brogg’smetics

PROJECTE MAGNET FÍSICA I QUÍMICA BROG’SMETICS

Resum del projecte

(Per saber més sobre el procès de treball d’aquests projectes podeu consultar les entrades següents)

 • Nom: Elaboració de productes de cosmètica i higiene personal.

Cada grup escull el nom del seu treball

 • Curs escolar: 2015-2016
 • Planificació/Organització: dedicació d’una hora setmanal dintre de l’optativa física i química, grups de 4-5 alumnes
 • Objectius
  • Objectiu global: responsabilitzar-se i dirigir amb autonomia l’elaboració d’un producte comercial
  • Elaborar productes d’higiene personal/cosmètica a partir de matèries primeres.
  • Dissenyar els envasos pel productes
  • Elaborar campanya publicitària
  • Optimitzar la producció
 • Procediment
  • Cerca d’informació general
  • Definir la línia de productes que es vol seguir
  • Derca del mètode d’elaboració
  • Utilitzar materials primaris i/o reutilitzats
  • Elaborar fitxes informatives del producte
  • Disseny de la campanya publicitària
  • Disseny envasos
  • Difusió del producte
  • Contabilitzar els gastos de producció i fer una comparativa amb els productes de mercat
 • Matèries implicades
  • Química
   • Aprendre a dissenyar un experiment sense guió previ
   • Optimitzar temps i material
   • Treball pràctic al laboratori: extracció d’olis essencials,…
   • Aprendre a tenir un seguiment ordenat a la llibreta del laboratori
   • Temes a tractar: química orgànica, compostos aromàtics, àcid-base, enllaç químic,…
  • Biologia
   • Propietats i efectes sobre l’organisme dels materials biològics utilitzats
   • Anglès: exposicions, campanya publicitària, fitxes productes, pel·lícules,…
   • ViP: disseny campanya publicitària i envasos
 • Avaluació
  • Criteris de qualificació del Projecte: Es fonamenten en tres aspectes: la presentació oral té més pes, i amb igual valor el producte final i el seguiment del procés. De forma complementària, la matèria destina un percentatge dins de la seva qualificació a l’avaluació de les activitats que es duen a terme dins de les hores destinades al projecte. I es calcula segons la proporció d’hores dedicades al projecte dins la matèria.
  • Eines d’avaluació: S’afavorirà la reflexió de la pròpia feina. S’intensificarà evidenciar que en el treball en grup s’ha de ser responsable i curós.
  • No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.
 • Activitats complementàries

  • Possibilitat de visitar alguna fàbrica, CSIC,…convidar persona experta en el tema.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.