CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

CFGS Tècnic en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Què oferim?

Tècniques d’imatge pel diagnòstic actualitzades.

Completem la formació dels alumnes amb xerrades i jornades especialitzades d’ecografia, impartides per professionals en actiu experts en les diverses matèries.
Pràctiques a serveis de radiodiagnòstic hospitalaris de renom:

 • Hospital de Sant Pau
 • Hospital de la Vall d’Hebron
 • Hospital de Dos de Maig
 • Hospital de Bellvitge
 • Clínica Corachán
 • Clínica Delfos
 • Cap Manso
 • Cap Pare Claret
 • ….i fins a 30 llocs d’arreu de Barcelona i Catalunya

Què estudiaràs?

Mòduls Professionals

 • MP01 Atenció al pacient.
 • MP02 Anatomia per la imatge.
 • MP03 Protecció radiológica.
 • MP04 Tècniques de radiologia simple.
 • MP05 Tècniques de radiologia especial.
 • MP06 Tècniques de tomografia computeritzada i ecografía.
 • MP07 Tècniques d’imatge per  ressonància magnètica.
 • MP08 Tècniques d’imatge en medicina nuclear.
 • MP09 Tècniques de radiofarmàcia.
 • MP10 Fonaments físics i equips.
 • MP11 Formació i orientació laboral.
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.
 • MP13 Projecte de imatge per al diagnòstic I medicina nuclear.
 • FCT.

Distribució ordinària

Duració: 2000 hores en dos cursos acadèmics (format presencial)

L’horari del cicle formatiu és de tarda en la franja de 15h a 21:20h

 • L’FCT es proposa a segon curs compaginant-ho amb les classes .

De què treballaràs?

 • Tècnic superior en imatge per al diagnòstic.
 • Tècnic especialista en radiodiagnòstic.
 • Tècnic especialista en medicina nuclear.
 • Personal tècnic en equips de radio electrologia mèdica.
 • Personal tècnic en protecció radiològica.
 • Personal tècnic en radiologia d’ investigació i experimentació.
 • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
 • On treballaràs?

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat professional en el sector sanitari públic i privat

 • en unitats de radiodiagnòstic i de medicina nuclear
 • en centres d’investigació i en instituts anatòmic-forenses o de medicina legal
 • en centres veterinaris i d’experimentació animal
 • delegacions comercials de productes hospitalaris, farmacèutics i tècnics d’aplicacions en electro medicina.

Realitza el seu treball sota la supervisió del metge especialista corresponent i el supervisor de la instal·lació, amb la corresponent acreditació com a operador d’ instal·lacions radioactives atorgada pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració sanitària estatal.  Dins el sector sanitari, a l’àrea de diagnòstic per a la imatge.

Requisits d’accés

Tindran preferència per accedir a aquest cicle formatiu qui hagi cursat la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia.

CFGM (tindran preferència els CFGM de Sanitat).

Títol equivalent a Batxillerat.

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear permet l’accés directe per a cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condiciones d’admissió que s’estableixen.

El títol de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear permet l’accés directe als ensenyaments que condueixen a obtenir un títol universitari de Grau, en les condicions d’admissió que s’estableixen.

Fulletó informatiu