POT 21 Emergències Sanitàries

Informació POT 21

El proper mes de setembre es convoquen les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l’any 2021.
 
 
Per a més informació podeu consultar al web del Departament d’Educació: