POT19-20 Emergències Sanitàries

Informació POT19-20

Us informem que, d’acord a l’evolució de la crisi sanitària i una vegada es comencen a fixar plans de retorn a la normalitat, el Departament d’Educació ha programat un calendari per a la finalització de diversos processos en curs. En el cas de les proves per a l’obtenció de títols d’FP resta per concretar, com ja sabeu, l’avaluació del crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte i l’emissió de les certificacions finals. La previsió del nou calendari és la següent:

  • Avaluació de la resolució del supòsit, treball o exercici de simulació a partir de l’exposició de l’aspirant i la contestació a les qüestions que formuli la comissió avaluadora (prioritàriament de forma telemàtica): del 2 al 9 de juny de 2020 (inclusivament)
  • Publicació de les qualificacions provisionals del crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte i finals: 12 de juny de 2020
  • Presentació de reclamacions: 15, 16 i 17 de juny de 2020
  • Publicació de qualificacions definitives: 19 de juny de 2020

Certificacions finals

Les certificacions finals amb les qualificacions definitives s’enviaran per correu ordinari i només, per a casos excepcionals, es donarà cita prèvia per a la seva recollida.