POT 22 Emergències Sanitàries

Avui, dia 30 de novembre, s’ha publicat, d’acord amb el previst a la Resolució de la convocatòria, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.
La consulta personalitzada està accessible als interessats i a les interessades a la pàgina web de les Proves (pestanya Consulta de resultats), utilitzant el corresponent número d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número de la sol·licitud d’inscripció.

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/consulta-resultats/
 
 
A partir de l’endemà de la publicació, el dia 1/12/2022 i fins el 16/12/2022, s’obre el període de reclamacions i la presentació de la documentació sol·licitada.
 
Aquesta documentació s’ha d’entregar al centre en horari de secretaria.
 
L’horari de secretaria del centre per a portar documentació és de dilluns a divendres de 10 a 13h. No s’atendrà fora d’aquest horari.