POT 21 Emergències Sanitàries

Informació POT 21

D’acord al calendari previst, al web del Departament d’Ensenyament han estat publicades ahir a la tarda les qualificacions provisionals corresponents al mòdul professional de síntesi i a les qualificacions finals dels títols, dins de les proves per a l’obtenció de determinats títols de formació professional inicial.

Com és habitual, els resultats podran ser consultats per tots els aspirants al web del Departament d’Ensenyament (apartat de Consulta de resultats) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el número de sol·licitud que consten en el resguard d’inscripció.

Us recordem que els/les inscrits/es disposen ara de tres dies hàbils per a la presentació de reclamacions respecte a les qualificacions provisionals publicades, a comptar a partir d’avui dia 26 d’abril fins el 28 d’abril a la secretaria del centre en horari de 10 a 13h.

 
Calendari de proves
 
Per a més informació podeu consultar al web del Departament d’Educació: