Convalidacions LOMLOE-IB

Quan es planteja a l’alumne que cursi la doble titulació, en cap cas s’ha de confondre ambel fet de fer a la mateixa vegada totes les classes del IB amb totes les classes del LOMLOE. Sovint, el que es fa és utilitzar la matèria IB per convalidar la matèria LOMLOE. D’aquesta manera, un alumne fa una classe IB on de tant en tant se li afegeix temari complementari per assolir el temari de les PAU. A més, s’afegeixen tres franges de matèries estrictament LOMLOE que no es convaliden amb IB, que són: Català, Educació Física, i la matèria de franja específica. En aquesta taula es pot veure a què convalida cada matèria i la diferència en metodologies de les dues.

IBLOMLOE
Literatura Espanyola ALlengua Castellana i Literatura
El contingut suplementari d’aquesta matèria és tota la vessant lingüística: morfologia, sintaxi, fonètica… Necessària per a les PAU
ATENCIÓ: No convalida Literatura Castellana
English BLlengua Estrangera: Anglès
Aquesta matèria difereix bastant del temari IB: no es cursa gramàtica ni vocabulari, i el temari PAU s’estudia a base de simulacres i proves.
HistòriaHistòria del Món Contemporani
Només es pot convalidar si es cursa el Batxillerat Social. El temari és gairebé idèntic, però canvia la forma d’examinar.

Història d’Espanya
Comporta el suplement de temari adicional d’Espanya i Catalunya al segle XX, obligatori a les PAU.
Gestió EmpresarialEconomia de l’Empresa
A les PAU es prioritza més la part de finances, tot el que té a veure amb l’economia de les empreses. En un examen de les PAU predominen més els càlculs que la teoria, mentre que a les proves externes del IB volen veure que has entès els conceptes per mitjà d’estudis de cas i anàlisis sobre alguna empresa existent.
QuímicaQuímica
Temari adicional / Altres mètodes de pregunta a l’examen PAU del mateix temari
FísicaFísica
Temari adicional / Altres mètodes de pregunta a l’examen PAU del mateix temari
BiologiaBiologia
Temari addicional / Altres mètodes de pregunta a l’examen PAU del mateix temari
Matemàtiques: Anàlisi i EnfocamentsMatemàtiques
El format de pregunta, així com el temari, de vegades varia entre examen IB-PAU
Matemàtiques: Aplicacions i InterpretacionsMatemàtiques aplicades a les CCSS
El format de pregunta, així com el temari, de vegades varia entre examen IB-PAU

CONVALIDACIONS UNED I EXAMENS PAU

Un alumne IB-LOMLOE pot decidir convalidar les PAU i passar directament la nota IB a nota LOMLOE. El problema d’aquesta decisió és que els resultats IB no surten fins ben acabada la primera assignació, i l’alumne corre el risc de quedar-se sense plaça en graus altament competitius.

RECONEIXEMENT DEL TÍTOL IB

El Programa del Diploma és ben reconegut arreu del món gràcies a la fama que ha anat guanyant. Aquí podeu trobar una entrada a la web de l’IBO sobre les universitats que reconeixen el títol.