Química IB

Química IB és una assignatura amb uns propòsits d’observació científica semblants a la Física IB, amb major èmfasi a l’obtenció i interpretació de dades experimentals per a la construcció de models que encaixin amb la nostra realitat. És una disciplina indispensable per a aquells que vulguin prosseguir la seva educació en medicina, ciències biològiques i ambientals, així com una assignatura útil i interessant per a qualsevol alumne de tarannà científic.

Tot i que el centre ofereix inicialment l’opció de cursar nivell superior o estàndard, és comú que la manca de demanda acabi decantant la balança per a només cursar Química SL. En tot cas, de Química SL es realitzen 4 hores setmanals de classe durant el primer any, i 4 hores setmanals durant el segon any, sumant-se en 150 hores totals lectives. Pel que fa a la Química HL, serien 5 hores per setmana durant el primer any i 4 hores de classe setmanals  durant el segon any, sumant-se en 240 hores totals lectives.

En el cas de la Química IB i la Química LOMCE, la tipologia i dificultat de temari i exercicis és molt semblant, de manera que els alumnes, cursant un currículum, poden assumir amb facilitat els requeriments acadèmics d’ambdós batxillerats, tant per a les Proves d’Accés a la Universitat com per a les Avaluacions Externes del IB.

Temari de referència de Química SL i HL que l’alumne assolirà durant el Programa Diploma. Els temes que es presenten amb l’etiqueta HL són els propis del nivell superior, que en el cas de Química es corresponen amb els temes de nivell mitjà, essent continuacions en l’aprofundiment de l’àrea d’estudi. Finalment, es requereix estudiar un dels temes opcionals:

 1. Stoichiometric relationships
 2. Atomic structure
 3. Periodicity
 4. Chemical bonding and structure
 5. Energetics / Thermochemistry
 6. Chemical kinetics
 7. Equilibrium
 8. Acids and bases
 9. Redox processes
 10. Organic chemistry
 11. Measurement, data processing and analysis
 12. Atomic structure (HL)
 13. Periodicity (HL)
 14. Chemical bonding and structure (HL)
 15. Energetics / Thermochemistry (HL)
 16. Chemical kinetics (HL)
 17. Equilibrium (HL)
 18. Acids and bases (HL)
 19. Redox processes (HL)
 20. Organic chemistry (HL)
 21. Measurement, data processing and analysis (HL)
 22. Options: (A) Materials, (B) Biochemistry, (C)Energy and (D) Medicinal chemistry