Grup 4

El Projecte del Grup 4 es tracta d’un component avaluatiu molt important al llarg del primer any que implica tots els alumnes IB en un projecte el valor del qual recau en la cooperativitat, la creativitat i habilitat per estudiar la ciència interdisciplinàriament. Els temes del Grup 4 inclouen tant la biologia, com la química i la física, amb implicacions ambientals, socials i ètiques que la ciència i la tecnologia comporten, mantenint una mentalitat i consideració global.

Tots els alumnes del Batxillerat Internacional han de cursar obligatòriament matemàtiques i una ciència, ja sigui Biologia, Química, Física, …, de manera que independentment del programa dissenyat personalment, tot l’alumnat hi participa, aportant-hi el seu coneixement en perspectiva. La naturalesa del projecte pot ser tant pràctica com teòrica, i es presenta davant d’un jurat i una audiència per a la seva avaluació. El Projecte del Grup 4, per tant, serà la nota de Ciències pel Món Contemporani del Batxillerat LOMCE.