Gestió Empresarial

L’objectiu del curs de Gestió Empresarial és desenvolupar en els alumnes els coneixements i la comprensió necessaris de les teories de gestió empresarial, així com també la seva capacitat d’aplicar diverses eines i tècniques.

El curs cobreix les característiques fonamentals de l’organització i l’entorn empresarial, a més de les funcions de l’empresa; operacions, gestió de recursos humans, finances i comptabilitat i màrqueting.

Els vincles entre els diferents temes són un element essencial del curs. A través de l’exploració dels sis conceptes en què es basa l’assignatura (Canvi, cultura, ètica, globalització, innovació i estratègia).

El curs promou l’apreciació de preocupacions ètiques, tant en l’entorn local com mundial. Té com a objectiu general el desenvolupament d’habilitats relacionades amb l’entorn empresarial, com la capacitat d’aplicar un pensament crític; de prendre decisions amb solidesa ètica i fonaments vàlids; d’apreciar el ritme, la naturalesa i la
significació del canvi; de pensar estratègicament; i d’emprendre processos de planificació, anàlisi i avaluació a llarg termini.

Els objectius generals del curs de Gestió Empresarial de l’NS i el NM són:

  1. Promoure una visió holística del món dels negocis
  2. Donar a l’alumne les eines per exercir el pensament crític i estratègic en relació amb el comportament dels individus i les organitzacions
  3. Promoure la importància d’explorar els temes empresarials des de diferents perspectives culturals
  4. Capacitar l’alumne per apreciar la naturalesa i la importància del canvi en els contextos local, regional i mundial
  5. Promoure la presa de consciència de la importància dels factors ambientals, socials i ètics que intervenen en les accions de els individus i les organitzacions
  6. Desenvolupar una comprensió de la importància de la innovació en un entorn empresarial
Per acabar, s’ha de destacar que l’assignatura de Gestió Empresarial (IB) es diferencia bastant de l’assignatura de Economia de l’empresa (LOMCE).  L’ib vol que relacionis constantment els 6 conceptes clau, les funcions de l’empresa i analitzis les estratègies de les organitzacions, les tècniques i tàctiques, etc., i amb una visió més internacional. En canvi a les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) és prioritza més la part de finances, tot el que té a veure amb l’economia de les empreses. En un examen de les PAU predominen més els càlculs que la teoria, mentre que a les proves externes del IB volen veure que has entès els conceptes per mitjà d’estudis de cas i anàlisis sobre alguna empresa existent.