Dibuix tècnic

El dibuix tècnic  engloba aspectes relatius a les geometries plana i descriptiva, materials per al dibuix, normalització i croquització.

El primer curs pretén ser una introducció als coneixements que es profunditzaran a segon de batxillerat.

Continguts

Els continguts de dibuix tècnic de 1r de batxillerat engloben 3 grans grups:

 • GEOMETRIA PLANA
 • SISTEMA DIÈDRIC
 • SISTEMA AXONOMÈTRIC

Aquests tres grans blocs es distribuiran al llarg dels tres trimestres.

1r Trimestre

GEOMETRIA PLANA

 • Estris per al dibuix tècnic.
 • Traçats fonamentals en el pla.
 • Polígons.
 • Transformacions geomètriques en el pla.
 • Tangències i enllaços.
 • Corbes geomètriques, corbes tècniques i còniques.

 SISTEMA AXONOMÈTRIC

 • Axonomètric, vistes dièdriques.

2n Trimestre

SISTEMA DIÈDRIC.

 • Fonaments del sistema dièdric ortogonal. Representació en l’espai: punt, recta i pla.
 • Moviments en el pla. Girs, abatiments i canvis de pla.
 • Representació de cossos geomètrics. Prisma i piràmide.

3r Trimestre

SISTEMA AXONOMÈTRIC.

 • Aprofundiment del Sistema de representació axonomètric.
 • Perspectiva cavallera, militar i DIN5.
 • Normalització i croquització.

  REPÀS DELS CONCEPTES DE DIÈDRIC I GEOMETRIA PLANA