Pont de la Pasqua Granada

Informem que els dies divendres 29 maig  i dilluns 1 de juny el centre romandrà tancat per ser dia de lliure elecció i festiu respectivament.