Categories
CFGS Imatge per al Diagnòstic Cicles formatius Featured

Role-play a tutoria de IDMN2

 Dijous 7 de febrer a la tutoria de segon de IDMN, amb el David Llopis, vam realitzar l’activitat “Pràcticament assistencials”, un role-play dissenyat per teatralitzar escenaris que habitualment es presenten en situació d’alumne en pràctiques. En el joc, els alumnes van assolir rols en obert i ocults (tècnics, pacients, familiars, alumnes en pràctiques, metges, pacients sala espera,…) en els quals es van posar en joc competències transversals com la gestió de l’estrès, control de les emocions, comunicació assertiva i persuasiva, habilitat social empàtica i actitud cooperativa.
Els alumnes van participar activament i en vam extreure molt bones reflexions. Moltes gràcies David, esperem poder seguir col·laborant!

By admin

Sóc l'administrador d'aquest web.