Millora d’espais

0
612
Un any més comencem el curs amb millores substancials d’alguns espais. Aquestes millores solucionen algunes mancances estructurals del centre: tenim algunes aules que són molt petites pel tipus d’organització que volem crear a les diferents matèries. L’altre problema consisteix en l’augment de grups que implica el fet d’impartir el Batxillerat Internacional.
Us destaquem algunes de les intervencions més destacables.
  • Creació de la nova aula Ítaca.

  • Ampliació de l’espai de dues aules: s’ha mogut l’envà que les separava del laboratori de Biologia i del taller de Tecnologia. Aquest espais únicament han perdut una part del seu antic magatzem. Ha estat una intervenció important i la millora és molt significativa.

  • Aula d’informàtica: s’ha repintat i re-cablejat. S’ha dotat amb 18 nous de ordinadors.

  • A més s’han intervingut 7 aules en les quals a banda de pintura, s’han creat armaris i s’ha insta-lat parquet.

  • També esperem completar aviat la instal.lació de guies d’acer als passadissos i algunes aules per tal de facilitar la creació d’exposicions dels alumnes.
Esperem que l’alumnat sàpiga apreciar aquest esforç del centre.

Per conèixer intervencions fetes altres anys visiteu aquest enllaç.