Història IB

INTRODUCCIÓ

L’assignatura d’Història IB s’emmarca dins del Grup 3 d’assignatures IB: INDIVIDUS I SOCIETATS. A l’institut Moisés Broggi, cursem Història amb el temari LOMCE i el temari IB. El temari en sí es bastant semblant i es pot compaginar, però l’avaluació és força diferent. Els examens d’història de selectivitat i l’avalluació externa del Batxillerat Internacional tenen trets en comú, però difereixen en altres aspectes.

EVALUACIÓN

L’evaluació de l’assignatura dins del Programa del Diploma té algunes diferències segons si es cursa Nivell Mitjà o Nivell Superior i és la següent.

NIVELL MITJÀ

Componente

Porcentaje con respecto a la evaluación

Evaluación externa (2 horas 30 minutos)

  • Prueba 1 (1 hora): Prueba sobre los cinco temas prescritos basada en fuentes. Se elige un tema prescrito de un total de cinco y se responden cuatro preguntas estructuradas (24 puntos).


  • Prueba 2 (1 hora 30 minutos): Prueba con preguntas de desarrollo basada en los 12 temas de historia mundial. Se responden dos preguntas de desarrollo sobre dos temas diferentes. (30 puntos).

75%

30%

 

 

45%

Evaluación Interna (20 horas)

Este componente es evaluado internamente por el profesor y moderado externamente por el IB al final del curso.

  • Investigación histórica : Los alumnos deben realizar una investigación histórica sobre un tema de su elección. (25 puntos).

25%

NIVELL SUPERIOR

Componente

Porcentaje con respecto a la evaluación

Evaluación externa (5 horas)

  • Prueba 1 (1 hora): Prueba sobre los cinco temas prescritos basada en fuentes. Se elige un tema prescrito de un total de cinco y se responden cuatro preguntas estructuradas (24 puntos).

  • Prueba 2 (1 hora 30 minutos): Prueba con preguntas de desarrollo basada en los 12 temas de historia mundial. Se responden dos preguntas de desarrollo sobre dos temas diferentes. (30 puntos).

  • Prueba 3 (2 horas 30 minutos): Pruebas separadas para cada una de las cuatro opciones regionales. Se responden tres preguntas de desarrollo sobre la región seleccionada. (45 puntos).

80%

20%

 

 

25%

 

 

35%

Evaluación Interna (20 horas)

Este componente es evaluado internamente por el profesor y moderado externamente por el IB al final del curso.

  • Investigación histórica : Los alumnos deben realizar una investigación histórica sobre un tema de su elección. (25 puntos).

20%

* Dades Extretes de la Guía d’Història IB

DINÀMICA DE CLASSE

L’assignatura té una dinàmica de classe molt fluida i diferent als estàndards. Les classes no es basen en un monòleg de la professora ni en la lectura del llibre durant l’hora sencera. Mentre la professora explica, els alumnes prenen alguns apunts, escolten atentament i preguntes els dubtes que tenen, el que provoca que molts cops la classe tingui fases de discussió entre tots els alumnes i la professora sobre aspectes de la matèria, el qual és molt enriquidor perquè així els alumnes no es limiten a memoritzar dates i noms, sinó que busquen comprendre la matèria i el que s’estudia, el perquè de tot, les conseqüències dels fets històrics, etc. a més l’avaluació del Programa del Diploma a Història es basa en escrits individuals dels alumnes sobre fonts i temes històrics que busquen que l’alumne argumenti i redacti bé utilitzant el seu coneixement de l’assignatura.

Un altre fet destacable són les variades presentacions orals que els alumnes realitzen durant el curs per tal d’aprofundir més sobre l’aspecte que s’està estudiant. Per exemple, durant aquests primers mesos de curs 2017-18, cada alumne o grup d’alumnes preparat una exposició sobre una causa de la Primera Guerra Mundial i una altra sobre un aspecte concret escollit pels alumnes sobre el desenvolupament de la Primera Guerra Mundial.